Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt miljö och avfall

Sophantering och avfall

Frågor om sophämtning, avfallshantering, Bångahagens återvinningscentral och liknande:

Avfallshantering Östra Skaraborgs kundtjänst
Telefon: 0501-75 61 20
E-post: AÖS Kundtjänst

Miljö

Frågor om livsmedelstillsyn, kemikaliehantering, miljöövervakning, naturvård och liknande:

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Energirådgivning och klimat

Frågor energirådgivning, klimatfrågor, miljöpåverkan och liknande:

Hanna Jansson
Coach för energi och klimat
Telefon: 0501-75 51 41
E-post: Hanna Jansson

Energi- och klimatrådgivare
Peter van der Tol
Telefon: 0501 - 75 51 49
E-post: Energirådgivningens infobrevlåda