Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mer om Agenda 21

Syftet med Agenda 21 är att ställa om samhället så att det blir socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Med gemensamma resurser ska vi arbeta för en långsiktig hållbar utveckling.

 
Agenda 21 programmet

År 1992 vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro antogs Agenda 21 programmet.

Agenda 21 programmet är inte juridiskt bindande. Men det är trots allt både ett politiskt och moraliskt förpliktigande för de drygt 180 stater som står bakom programmet. I dokumentet finns mål och åtgärder samt rekommendationer för genomförandet.

Alla uppmanas till arbete för en hållbar utveckling i Agenda 21 programmet. Arbetet ska ske både från stater och från alla individer i samhället. Agenda 21 ska tillämpas på global, nationell och lokal nivå av såväl organisationer inom FN, regeringar och allmänheten.

Agenda 21 har ett nära samband med de övriga fyra dokumenten som antogs i Rio de Janeiro 1992. Riodeklarationen, Skogsprinciperna, konventionen om biologisk mångfald.

Flera olika programområden omfattas av Agenda 21. Hur man arbetar vidare globalt, nationellt och lokalt kan vara olika. Programområden kan prioriteras olika beroende på vart och vem det är som arbetar med dem.

Start av internationellt miljöarbete

I Stockholm anordnades 1972 den första internationella konferensen om mänsklig miljö (Conference on the Human Environment). Gränsöverskridande miljöförstöring var här en av de stora frågorna. Ingen konkret handlingsplan skapades men de 113 länder som medverkade konstaterade att miljöförstöring är en internationell fråga som inte kan hejdas av politiska eller geografiska gränser.

Stockholmskonferensen kan man kalla ett startskott för FN:s arbete med miljöfrågor som man måste arbetas med världen över. Det globala arbetet har med tiden också vidgats till att även handla om bland annat klimatförändring, förtunning av ozonlagret, användning av hav och färskvatten, skogsskövling, ökenspridning, farligt avfall och minskad biologisk mångfald.

Vår gemensamma framtid

En kommission för miljö och utveckling tillsattes år 1983 av FN:s generalförsamling. Kommissionens ordförande var den norska stadsministern Gro Harlem Brundtland det har lett till namnet Brundtland kommissionen. Kommissionen fick i uppdrag att skriva ett världsprogram för förändring. Rapporten "Vår gemensamma framtid" blev grunden till Riodeklarationen och Agenda 21 programmet.

Fortsatt hållbart arbete

Sedan konferensen Rio de Janeiro har flera andra FN toppmöten ägt rum där arbetet kring hållbar utveckling har fortsatt.  Läs mer på Svenska FN-förbundets hemsida och på regeringskansliet.

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-06

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05,
75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö och bygg

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2
Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Dokument

Handlingsprogrammet Agenda 21PDF

Länkar

Svenska FN förbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster