Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljöövervakning

Övervakning av miljökvaliteten sker i syfte att kontrollera efterlevnaden av normer och riktvärden samt för att följa upp miljömål och resultat av åtgärder. Undersökningarna sker oftast i samverkan nationellt eller regionalt.

Mariestad är medlem av Vänerns Vattenvårdsförbund och Tidans Vattenförbund vilka utför undersökningar i respektive vattenområde. Kommunerna är även medlemmar i Luft i Väst vilka ombesörjer mätningar av luftkvaliteten.

Mätningar i egen regi sker också, bland annat recipientkontroll i Friaån samt övervakning av luftkvaliteten.

Uppföljning av energianvändning och utsläpp finns under rubriken Energi.

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-17 08.50

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2,
Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Luft i Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vänerns Vattenvårdsförbund
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tidans Vattenförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SLUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länsstyrelsen Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Miljöläget 2020PDF
Luftmätningsrapport 2019PDF
Bakgrundsstrålning 2020PDF