Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Naturreservat

I Mariestads kommun finns det  två kommunala naturreservat. Gamla Ekudden som bildades 1993 och Sandviken som bildades 2007.

Ekuddens naturreservat

Gamla Ekuddens naturreservat bildades av Mariestads kommun 1993. Området är ungefär 22 hektar stort och omfattar framförallt ekhagar med grova solitära ekar. Det finns även tallskog, alkärr och strandäng.

Skötselansvarig (naturvårdsförvaltare) är Mariestads kommun. Uppdraget ligger på Tekniska nämnden.

Sandvikens naturreservat

Sandvikens naturreservat bildades av Mariestads kommun 2007. Området ligger cirka fyra kilometer sydväst om Mariestads centrum och är ungefär 26 hektar stort. Reservatet består av sandbarrskog, mestadels tallskog med en del grova träd. I området finns även flygsandbildningar som gett upphov till sandstränder.

Skötselansvarig (naturvårdsförvaltare) är Mariestads kommun. Uppdraget ligger på Tekniska nämnden.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-04

Relaterad information

Kontakt

Michael Nordin
Teknisk chef
Telefon: 0501-75 61 29
E-post: Michael Nordin

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden