Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tegelängen

Svan

Vid Tegelängen strax söder om Gamla Ekuddens naturreservat finns en anlagd våtmark för fåglar. Här rastar årligen ett stort antal flyttande fågelarter. Några arter häckar också på platsen. Ett fågeltorn finns byggt i anslutning till våtmarken.

Tegelängens våtmark på Ekudden uppkom 1998 då den pump som avvattnade jordbruksmarken gick sönder. Vattnet steg och det visade sig att detta lockade till sig många arter av vadare och andra fåglar.

Mariestads Fågelklubb fick efter avtal med Mariestads kommun dispositionsrätt över området och Tegelängen har utvecklats som ett våtmarksområde.

Syftet är att hålla en vattennivå på 30-50 centimeter i större delen av våtmarken. Området betas för att hålla nere vegetationen på omgivande mark och för att djurens tramp ska skapa de gyttjebankar som vadarna vill ha. Våtmarken måste ibland tömmas på vatten och mekaniskt bearbetas för att inte växa igen.

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-21

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Dokument

Tegelängen 2018PDF

Länkar

Mariestads fågelklubblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster