Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Uskottu mies/Edunvalvoja

Uskottu mies tai edunvalvoja voidaan määrätään henkilölle, joka ei itse pysty valvomaan etujaan, hoitamaan omaisuuttaan tai huolehtimaan itsestään. Tämä koskee henkilöitä, jotka sairauden, psyykkisen häiriön, alentuneen terveydentilan tai vastaavan olosuhteen vuoksi tarvitsevat apua taloutensa hoidossa, oikeusasiakirjojen käsittelyssä, henkilökohtaisessa huolenpidossa ja niin edelleen.

Kunnan yliholhooja on tehtäväänsä poliittisesti asetettu ja hänen tehtävänään on rekrytoida uskottuja miehiä ja edunvalvojia sekä valvoa heidän toimintaansa.

Uskottu mies

Henkilön tarvitessa apua taloutensa hoitamisessa, etujensa valvomisessa tai itsestään huolehtimisessa, hänelle voidaan määrätä uskottu mies. Uskottu mies voi muun muassa auttaa laskujen maksamisessa ja muiden taloudellisten asioiden hoitamisessa. Uskottu mies voi myös huolehtia siitä, että henkilö saa yhteiskunnan taholta ne toimenpiteet, joihin hänellä on oikeus, esimerkiksi kotipalvelu ja asuntoavustus. Jotta henkilö voi saada apua uskotulta mieheltä, vaaditaan, että apua ei voida järjestää yksinkertaisemmalla tavalla, esimerkiksi valtakirjalla.

Vaikka henkilö saa apua uskotulta mieheltä, hänellä on edelleen oikeus päättää kaikista asioistaan. Uskotun miehen määrää käräjäoikeus. Vaatimuksena on selvitys, joka osoittaa uskotun miehen tarpeen.

Edunvalvoja

Ellei uskottu mies pysty tyydyttämään avun tarvetta, voidaan määrätä edunvalvoja. Tämä voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi silloin, kun joku toimii henkilön oman parhaan vastaisesti. Jos edunvalvoja määrätään, hän päättää useimmista henkilön asioista.

Edunvalvoja voidaan määrätä vastoin henkilön omaa tahtoa. Edunvalvojan määrää käräjäoikeus. Vaatimuksena on erityinen lääkärintodistus, joka osoittaa edunvalvojan tarpeellisuuden.

Palkkio

Uskotulla miehellä/edunvalvojalla on oikeus kohtuulliseen palkkioon sekä korvaukseen tehtävän aiheuttamista kuluista. Päätöksen palkkiosta ja kulujen korvauksesta tekee yliholhooja.

Useimmiten henkilö, jolla on uskottu mies/edunvalvoja, maksaa itse uskotun miehen/edunvalvojan palkkion. Jos apua saavan henkilön tulot ovat pienet (alle 2.65 prosenttia hintaperusmäärästä, toisin sanoen 117 395 kr vuonna 2016) eikä hänellä ole omaisuutta, joka ylittää kaksi hintaperusmäärää (88 600 kr vuonna 2016) kunta maksaa palkkion. Näistä säännöistä voidaan poiketa erityisistä syistä. Normaali palkkio vuodessa on 8 600 kr (vuonna 2016).

Voisitko ruveta uskotuksi mieheksi?

Koska kunnassa on useita suomenkielisiä ikääntyviä henkilöitä, jotka saattavat tarvita uskottua miestä/edunvalvojaa, yliholhooja toivoo, että useammat suomea osaavat henkilöt ryhtyisivät uskotuksi mieheksi/edunvalvojaksi. Lisätietoja uskotusta miehestä on kohdasta Oheistiedot (Relaterad information) löytyvässä esitteessä. Voit myös ottaa yhteyttä yliholhoojan toimiston käsittelijöihin. Yhteystiedot ovat ohessa.

Lomakkeet

Lomakearkistossa, jonne pääset oheisella linkillä, on kaikki uskotun miehen/edunvalvojan toimintaan liittyvät lomakkeet. Siellä voit esimerkiksi hakea uskottua miestä tai ilmoittaa olevasi itse kiinnostunut toimimaan uskottuna miehenä.

Sidan senast uppdaterad: 2016-07-01

Relaterad information

Yhteystiedot

Överförmyndarexpedition
Expeditionstider: 8.00-12.00
Telefon: 0501-75 50 52,
0501-75 51 61
E-post: Överförmyndare

Käynti- ja postiosoite

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Yliholhooja

Helena Harborn
Telefon: 0501-75 50 52

Dokumentit

Broschyr om att vara god manPDF

Linkit

Blanketteröppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun