Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Uskottu mies, edunvalvoja

Uskottu mies

Mikäli henkilö ei sairauden tai muun syyn johdosta pysty hoitamaan talouttaan tai omaisuuttaan, voidaan hänelle määrätä uskottu mies.

Uskottu mies voi auttaa päämiestään esimerkiksi laskujen maksamisessa tai muiden taloudellisten asioiden hoitamisessa. Uskottu mies voi myös huolehtia siitä, että päämiehen oikeudet yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin kuten kotipalveluun tai asumistukeen toteutuvat. Uskottu mies voidaan määrätä silloin kun apua ei voida järjestää muulla tavalla, kuten esimerkiksi valtakirjalla.

Vaikka päämies saa apua uskotulta mieheltä, hänellä säilyy oikeus päättää kaikista asioistaan. Uskotun miehen määrää käräjäoikeus. Vaatimuksena on selvitys, joka osoittaa uskotun miehen tarpeen. Päämies voi halutessaan kieltäytyä uskotun miehen avusta.

Edunvalvoja

Ellei uskottu mies pysty tyydyttämään avun tarvetta, voidaan päämiehelle määrätä edunvalvoja. Tämä voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi silloin, kun uskottu mies toimii päämiehen edun vastaisesti. Jos edunvalvoja määrätään, päättää hän useimmista päämiehen asioista.

Edunvalvoja voidaan määrätä vastoin päämiehen omaa tahtoa. Edunvalvojan määrää käräjäoikeus. Vaatimuksena on erityinen lääkärintodistus, joka osoittaa edunvalvojan tarpeellisuuden.

Palkkio

Päämies maksaa yleensä palkkion uskotulle miehelle/edunvalvojalle. Mikäli päämiehen tulot ovat pienet eikä hänellä ole paljoa omaisuutta, maksaa kunta palkkion. Näistä säännöistä voidaan poiketa erityisistä syistä. Normaali palkkio vuodessa on 8 600 kr (vuonna 2016).

Sinusta uskottu mies tai edunvalvoja?

Yliholhooja toivoo, että moni suomea puhuva henkilö ilmoittautuisi uskotuksi mieheksi tai edunvalvojaksi. Mariestadin kunnassa on tarve suomenkielisistä uskotuista miehistä ja edunvalvojista.

Voit jättää hakemuksen sähköpostitse yliholhoojalle (övermyndare). Kirjoita viestiin nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi sekä henkilötunnuksesi.

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-08

Relaterad information

Yhteystiedot

Överförmyndarexpedition
Puhelinaika, kello 08.00-12.00
Puhelin: 0501-75 50 52,
0501-75 51 61
Sähköposti: Överförmyndare

Käynti- ja postiosoite

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Yliholhooja

Helena Harborn
Puhelinn: 0501-75 50 52

Anette Johansson
Puhelin: 0501-75 51 61

Dokumentit

Broschyr om att vara god manPDF

Linkit

God man och förvaltareavautuu uuteen ikkunaan

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan