Tillgänglighet för mariestad.se

Mariestads kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur mariestad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är i hög grad tillgänglig. Vi är dock medvetna om att vissa delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver ta del av innehåll från mariestad.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att skicka e-post till webbansvarig, se kontaktuppgifter under Relaterad information här på sidan.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • Skicka e-post till Mariestad kommuns infobrevlåda.
  • Ring webbansvarig kommunikatör.

Se e-postadress samt telefonnummer under Relaterad information här på sidan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på e-post eller telefon så att vi får veta att problemet finns. Se kontaktuppgifter under Relaterad information här på sidan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning DIGG har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Länk till myndigheten hittar du under Relaterad information här på sidan.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven:

De PDFer som finns publicerade på vår webbplats är inte helt tillgängliga för besökare med:

  • Användning utan synförmåga.
  • Användning med nedsatt syn.
  • Användning med nedsatt färgseende.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem med PDFer senast den 30 juni 2021.

CMSet som vår plattform ligger i stödjer inte syntolkning. Vi kan därför inte syntolka. Vi publicerar istället ett manus tillsammans med filmer publicerade efter 23 september 2020.

Oskäligt betungande anpassning

Mariestads kommun åberopar i dagsläget inga undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte omfattas av lagen

En del innehåll på mariestad.se är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

De filmer som är publicerade innan den 23 september 2020.

De dokument som är publicerade innan den 23 september 2020.

De dokument som vi får av tredjepart, till exempel dokument från leverantörer kopplat till detaljplaneprocess.

Kartor som inte är avsedda för navigering, till exempel på sidan "Digitala karttjänster".

Så har vi testat webbplatsen

Funka Nu AB har i juni 2018 gjort en heltäckande oberoende granskning av mariestad.se. Mariestads kommun har utifrån den granskningen åtgärdat uppmärksammade brister. Efter åtgärderna jobbar Mariestads kommun med egenkontroll med hjälp av ett webbanalysverktyg som veckovis kontrollerar webbplatsen utifrån WCAG 2.1.

Funkas granskningsrapporter

Granskning utifrån WCAG 2.0 AAPDF
Granskning utifrån WCAG 2.1 AAPDF

Webbplatsen publicerades år 2010.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-29 15.49

Relaterad information

Kontakt

Pia Stenström
Webbansvarig kommunikatör
Telefon: 0501-75 58 63
E-post: Pia Stenstöm

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Myndigheten för digital förvaltning DIGGlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan bristande tillgänglighet till DIGGlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster