Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sökresultat

Din sökning Torghandel gav 25 träffar

 1. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2016-03-21 1 Tekniska nämnden föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med

  Mariestad / Lokala ordningsföreskrifter för torghandel Mariestad.pdfPDF
  Senast ändrad: 2016-04-27 08.55 • Storlek: 237 kB
 2. Lokala ordningsföreskrifter Torghandel Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1996 03 18 Datum: 2012-02-13 Dnr: Sida: 2 (5) Beslutade av kommunfullmäktige den 18 mars 1996 (§ 22/96)

  Mariestad / Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mariestads kommun.pdfPDF
  Senast ändrad: 2012-02-24 15.50 • Storlek: 114.2 kB
 3. Lokala ordningsföreskrifter Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1996-03-18 Datum: 2012-02-13 Dnr: Sida: 2 (5) Beslutade av kommunfullmäktige den 18 mars 1996 och reviderade den 17

  Mariestad / Lokala+ordningsföreskrifter,+Mariestads+kommun.pdfPDF
  Senast ändrad: 2012-07-02 08.47 • Storlek: 131.5 kB
 4. Dnr: Sida: 1 (5) Datum: 2009-11-11 Bilaga: Kommunal författningssamling - Lokala ordningsföreskrifter för Mariestads kommun Beslutade av kommunfullmäktige den 18 mars 1996 och reviderade den 17

 5. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-21 Sida 1 Beslutande organ Kommunfullmäktige Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 18:00 – 18:15 Beslutande Se

  Mariestad / Kommunfullmäktige protokoll 2016-03-21.pdfPDF
  Senast ändrad: 2016-03-31 16.22 • Storlek: 225.5 kB
 6. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-01-19 Sida 1 Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid Hemön, tisdagen den 19 januari 2016 kl

  Mariestad / Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2016-01-19.pdfPDF
  Senast ändrad: 2016-01-21 10.23 • Storlek: 256.9 kB
 7. Avgifter Upplåtelse av allmän plats Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2017-05-29 Sida: 2 (3) Grunder för avgift vid upplåtelse av allmän plats Kommunfullmäktiges beslut § 44 § 1

  Mariestad / Avgifter för upplåtelse av allmän plats.pdfPDF
  Senast ändrad: 2017-06-08 13.31 • Storlek: 183.8 kB
 8. Lokala ordningsföreskrifter Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2020-02-24 Datum: 2020-02-24 Dnr: KS 2016/240 Sida: 2 (7) Lokala ordningsföreskrifter Kommunfullmäktiges beslut § 15/20

 9. Invigning av Kulturfesten fredag Konstutställningarna pågår fredag-söndag 27-29/9. Fredag kl.17.30 i Esplanaden. Konstuställningar ute och inne Konstföreningen Allékonst Mariestad. Utställning av

  Mariestad / Mariestads kommun / A4_program.pdfPDF
  Senast ändrad: 2013-09-27 07.51 • Storlek: 38 kB
 10. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-07 Sida 1 Beslutande organ Kommunstyrelsen Plats och tid Vänersalen, Stadshuset 14:00 – 16.00 Beslutande Johan

  Mariestad / Kommunstyrelsen protokoll 2016-03-07.pdfPDF
  Senast ändrad: 2016-04-15 14.51 • Storlek: 261.2 kB