Tillgänglig webbplats

Platta och mobil med mariestad kommuns vapen på skärmarna

För att alla, oavsett förutsättning, ska kunna ta del av information på mariestad.se pågår ett ständigt arbete med att tillgänglighetsanpassa vår webbplats. Nu lanserar vi ny startsida, som förutom ny design även är bättre anpassad för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna navigera på ett bra sätt.

I och med ny lagstiftning om digital tillgänglighet skärps kraven ytterligare på oss som kommun vad gäller tillgänglighet. Vi ser det, oavsett lagstiftning eller ej, som oerhört viktigt och prioriterat att alla ska kunna ta del av vår information. Därför arbetar vi konstant med att tillgänglighetsanpassa vår webbplats.

Ny lagstiftning

Sedan den 2 december 2016 står det klart att alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Då publicerades nämligen EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila appar. I Sverige genomfördes direktivet genom att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 1 januari 2019.

Vad innebär lagstiftningen för dig som besökare?

Lagen innebär att vi som kommun måste leva upp till riktlinjer som talar om hur en webbplats ska byggas och fyllas med innehåll, så att alla, oavsett förutsättning, ska kunna ta del av den. Det ska också finnas ett tillgänglighetsutlåtande på vår webbplats där vi redogör för om vi inte kan leva upp till någon av delarna i riktlinjerna. Om du som besökare har synpunkter på tillgängligheten ska du enkelt kunna fylla i ett formulär och få bristen åtgärdad.

Våra kanaler ska uppfylla kraven senast:

  • Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019.
  • Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt tidsberoende media (video mm) berörs från och med den 23 september 2020.
  • Publika appar berörs från och med 23 juni 2021.

Ny startsida

Arbetet med att åtgärda de brister som finns på mariestad.se har pågått under en längre tid. Som en del av arbetet har vi gjort om vår startsida. Den ser från och med denna vecka lite annorlunda ut och den fungerar bättre för dig som till exempel använder hjälpmedel för att ta del av informationen.

Har du synpunkter på vår webbplats?

Vi kommer genom olika åtgärder förbättra vår webbplats så att vi senast september 2020 uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen. Om du stöter på några problem när du letar information på vår webbplats, tveka inte att höra av dig till oss, så att vi får ta del av dina synpunkter.

Läs mer om digital tillgänglighet och nya lagstiftningen

Webbriktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Webbriktlinjer - Webbdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Pia Stenström
Webbansvarig kommunikatör
Telefon: 0501-75 58 63
E-post: pia.stenstrom@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: