Vad gör du om din vardag vänds upp och ner?

Papperslapp som det står Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner på. Flicka i mörker med ficklampa bredvid

Någon gång händer det – frågan är bara när.

Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart, det krävs inte mer än några dagars strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera. Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Mobilnäten och internet går ner.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Följ oss på Facebook

Kommunen har ansvar för att informera om lokala kriser och samhällsstörningar. Vi använder olika kanaler för information men vi använder alltid vår webbplats och Facebook. Följ gärna Mariestads kommun på Facebook så får du information i ditt flöde om något inträffar och du kan enkelt hjälpa till att sprida informationen vidare.

Fokus på ungdomar

Krisberedskapsveckan, som genomförs 6-12 maj 2019, ska öka människors beredskap inför samhällskriser. I år ligger fokus på aktiviteter för unga 13 - 19 år. I Mariestad genomför kommunens säkerhetssamordnare besök på skolor för att prata krisberedskap med högstadieelever.

Initiativet till Krisberedskapsveckan kommer från Myndighten för samhällskydd och beredskap (MSB) och från MSB genomförs också en annonskampanj i sociala medier för att nå ungdomar.

Länkar för mer information

Läs mer om hur du kan förbereda dig för en samhällskris.

Din säkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Krisinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: