Polisen och kommunen har tecknat nytt medborgarlöfte

Två personer sitter vid ett bord och signerar varsitt dokument.

Kommunstyrelsens ordförande i Mariestad, Johan Abrahamsson och lokalpolisområdeschef Jan Hellnevi undertecknar 2020 års medborgarlöfte.

Årets medborgarlöfte sätter särskilt fokus på ungdomar i riskzon.

För att minska brottslighet och öka trygghet samverkar kommunen och polisen. Medborgarlöftet hanterar lokala problem och under 2020 är arbetet med ungdomar, och platser där ungdomar möts, ett prioriterat område. Syftet är att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att dras in i drogmissbruk och/eller kriminalitet.

Våld i nära relation

Andra viktiga områden i medborgarlöftet är kunskapsspridning om hedersrelaterat våld och våld i nära relation samt att kommunen ska utveckla arbetet för dokumentation av otillbörlig affischering, klotter och skadegörelse.

Arbetar tillsammans

Genom att teckna medborgarlöften fördjupas samarbetet mellan kommunen och polisen. En gemensam lägesbild är utgångspunkten och genom dialog arbetar man tillsammans under hela året för ett tryggare samhälle med färre brott.

Det är fjärde året kommunen och polisen gemensamt tar fram ett medborgarlöfte och till grund för det ligger bland annat samtal mellan kommun och polis, tidigare erfarenheter, medborgardialog och statistik på anmälda brott.

Sidan senast uppdaterad: