Kriminalvården satsar på Mariestad - expanderar verksamhet på Rödjan

Efter många års arbete och lobbying för expandering av Kriminalvårdens verksamhet på orten har kommunledningen i Mariestad tagit emot ett glädjande besked. Kriminalvården utökar Rödjans verksamhet och bygger nytt för att på sikt tredubbla sin kapacitet.

50 nya arbetstillfällen

Den stora satsningen på orten visar på att Kriminalvården ser Mariestad som en väl fungerande ort för sin verksamhet. Mariestad har en lång historia med flera kriminalvårdsanstalter vilket innebär att kunskap och utbildad arbetskraft finns på orten. Rödjans expansion beräknas generera runt 50 nya arbetstillfällen.

”Det gläder mig oerhört mycket att ta emot det här beskedet. Vi har arbetat hårt för detta i 14 år och det har nu gett resultat. Expanderingen signalerar att Kriminalvården ser Mariestad som en ort att satsa på. Vi ser fram emot fortsatt samarbete och ytterligare utveckling”, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande Mariestad kommun.

Byggnation i etapper

I det korta perspektivet planerar Kriminalvården byggnadsmoduler för 48 fängelseplatser. Därefter byggs tre nya hus som ska ge plats för sammanlagt 164 intagna. Det ska även byggas ny ladugård, byggnader för storkök och administration.

Kriminalvårdsutbildning planeras att etableras

För att säkra kompetens till sin verksamhet planerar Kriminalvården även att etablera en kriminalvårdsutbildning i Mariestad.

Om kriminalvårdsanstalten Rödjan*

Rödjan kallades länge jordbruksfängelset i Mariestad. Då anstalten öppnades var den en av landets första öppna anstalter och Sveriges första jordbruksanstalt, där de intagna skulle sysselsättas med jordbruksrelaterade uppgifter. Anstalten är en av landets största ekologiska jordbruk och de intagna arbetar med djurhållning, växtodling och mjölkproduktion*.

*Källa: Kriminalvården

Kontakt

Thomas Johansson
Samhällsbyggnadschef
Telefon: 0501-75 50 20
E-post: thomas.johansson@mariestad.se

Johan Abrahamsson
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0501-75 50 61
E-post: johan.abrahamsson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: