Skärpta råd på grund av ökad smittspridning

Folkhälsomyndigheten har i samråd med smittskyddsläkaren i Västra Götaland beslutat om skärpta allmänna råd i länet, för att stoppa den ökade smittspridningen. Samtidigt beslutade Länsstyrelsen om att hålla fast vid begränsningen till 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland. Mariestads kommun vidtar särskilda åtgärder, bland annat stängs badhus, bibliotek och fritidsgårdar.

De skärpta råden gäller i hela Västra Götaland till den 13 december.

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
 • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Mariestad kommuns åtgärder

Till följd av de skärpta råden har Mariestads kommun vidtagit följande åtgärder. Åtgärderna gäller tills vidare:

 • Biblioteket stängs.
 • Badhuset stängs. (Undantag för simundervisning för grundskolan och övrig simskola för barn under 15 år).
 • Fritidsgårdarna Elvärket och Blåbäret stängs.
 • Museet stängs.
 • Teatern stängs.
 • Rehabbadet stängs. (Undantag för simundervisning för grundskolan).
 • Ökad rondering av Securitas på stan.
 • Extra tillsyn på restauranger.
 • Extrastäd i servicebyggnader i hamnen.
 • Extra kommunikationsinsatser mot grupper som har annat förstaspråk än svenska.
 • Extra kommunikationsinsatser mot ungdomar (och deras föräldrar) om att undvika fester och sociala sammankomster.
 • Bemanning på torghandel för att uppmana om att hålla avstånd.

Nya allmänna lokala råd för Västra Götalan VG-regionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: