Ett nummer för felanmälan – dygnet runt

Tjej med headset som pratar i telefon

Nu blir det enklare att anmäla fel till kommunen. Akuta fel som behöver åtgärdas direkt anmäls dygnet runt till 0501-75 61 00.

Engagerade medborgare är en av de största tillgångarna en kommun kan ha. Om du upptäcker fel eller skador på allmänna ytor, i våra fastigheter eller andra anläggningar som kommunen ansvarar för, är vi tacksamma för att du hör av dig.

Felanmälningar kan till exempel vara att du inte har något vatten i kranen, att vattnet är missfärgat, behov av underhåll i våra fastigheter, hål i gator eller andra olika skade- och olycksrisker i kommunen.

Du når oss dygnet runt

Under kontorstid 7.30-16.30 svarar medborgarkontoret på ditt samtal. Mellan 16.30-7.30 är det jourpersonal som svarar. Om ditt ärende inte är akut ser vi gärna att du använder vår synpunktshantering digitalt eller att du ringer under kontorstid.

Formulär och app

Om felet inte är akut får du gärna anmäla det här på webbplatsen, se länk nedan, eller via vår app ”Synpunkter & fel Mariestads kommun”.

Medborgarkontoret och kundtjänst VA/gata slås ihop

Nu finns medborgarkontoret och kundtjänst VA/gata på samma nummer och samma e-post. Det gemensamma numret blir 0501-75 61 00 och den gemensamma e-postadressen medborgarkontoret@mariestad.se.

Medborgarkontorets tidigare nummer 050-75 51 60 samt e-posten till kundtjänst VA/gata info.va-gata@mariestad.se kommer att stängas ner.

Gatubelysning och fjärrvärme

Fel med gatubelysning eller med fjärrvärme anmäls till Vänerenergi.

Länkar

Formulär synpunkter och felanmälan

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontoret

Sidan senast uppdaterad: