Information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Stadsvapen med röd oxe och en blå våg

Kriget i Ukraina och det säkerhetsläget i Europa skapar oro och väcker frågor. Vi har samlat information från myndigheter med aktuell omvärldsbevakning.

Du kan kontakta Migrationsverket via e-post eller besök.

E-post

Skicka e-post till Migrationsverket via Migrationsverkets formulär Länk till annan webbplats.

Besök Migrationsverket

Migrationsverkets servicekontor finns på Esplanaden 5. Där kan du få hjälp med frågor till Migrationsverket.

Öppettider: måndag, onsdag, fredag klockan 10–16. Lunchstängt 12.30–13.30.

Med anledning av kriget i Ukraina cirkulerar stora mängder information och nyheteter kring det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld. På denna sida finns samlad bekräftad myndighetsinformation.

Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer (msb.se) Länk till annan webbplats.

Allmänheten uppmanas att vara källkritisk och inte sprida information du inte säkert vet stämmer.

Det är viktigt att vara källkritisk | Informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är vanligt att drabbas av oro när vi dagligen möts av rubriker om det spända läget. Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma med den oron, det gäller både barn och vuxna. Vi behöver stötta varandra och hjälpas åt att hantera den oro som kan upplevas.

Stöd vid oro - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Oro och stress – råd för att hantera det | Röda Korset (rodakorset.se) Länk till annan webbplats.

Tips kring hur barn kan hantera oro Länk till annan webbplats.

Här info om Bris 116 111 Länk till annan webbplats.

Bris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Många hör av sig till oss om att de har bostäder att hyra ut eller låna ut. Att öppna sitt hem för flyktingar är frivilligt och ingenting som kommunen organiserar eller ersätter ekonomiskt.

Vi hänvisar hyresvärdar till Migrationsverket och privatpersoner till ideella organisationer.

Fastighetsägare och uthyrare - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. Barn som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt till skolgång på samma sätt som asylsökande barn och ungdomar. Även bistånd i form av logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag ska lämnas till flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet.

Läs mer om massflyktsdirektivet hos Migrationsverket. Länk till annan webbplats.

Massflyktsdirektivet ger inte rätt till SFI. Däremot kan de läsa kurser via studieförbund eller folkhögskola.

Rätt till sfi - Skolverket Länk till annan webbplats.

Ja, det finns skyddsrum i Mariestad. Under mars 2022 har vi gjort en extra inventering och kontroll av de skyddsrum som kommunen ansvarar för. Du kan se var skyddsrummen finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Skyddsrumskarta (msb.se) Länk till annan webbplats.

Mariestads kommun har beredskap för att ta emot människor på flykt.

Vi arbetar just nu med samordning inom kommunens verksamheter samt omvärldsbevakar och samverkar med myndigheter och organisationer. Mariestad följer de rekommendationer som lämnas från statliga instanser.

Många människor flyr från Ukraina med sina sällskapsdjur. Vilka åtgärder som är nödvändiga bedöms från fall till fall. Jordburksverket ansvarar för den här frågan.

Rysslands invasion av Ukraina - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Mariestads kommun har löpande dialog med civilsamhället genom POSOM. Vi har även haft dialogmöten under våren med civilsamhällesorganisationer för att samverka kring flyktingmottagande.

Sidan senast uppdaterad: