Nu lyfter vi Lekevi IP!

Översiktsbild över två fotbollsplaner, en grön och en gul, omgivna av träd.

Mariestads kommun satsar 28,6 miljoner kronor på att rusta upp Lekevi idrottsplats. I projektet ingår bland annat renovering av konstgräsplan, belysning, ny omklädningsbyggnad, ny gång- och cykelväg och en ny parkering.

I slutet av maj börjar upprustningen av Lekevi IP. Entreprenören Peab drar då igång med förberedelser för att påbörja renovering av konstgräsplanen som kommer att vara avstängd under sommaren för att kunna brukas igen i höst.

Projektet spänner över tre år och innebär omfattande upprustning av den populära idrottsplatsen.

Det ska jättekul att få arbeta med något som allmänheten, och då främst barn och ungdomar, nyttjar i väldigt stor omfattning, säger Linus Gradén, projektledare på Mariestads kommun.

Tät dialog med klubbarna

2023 ligger fokus på att bygga nya omklädningsrum och 2024 byggs en ny gång- och cykelväg mellan Lekevi och Leksbergsgrillen. Eftersom det i dag saknas en anslutande cykelväg till idrottsplatsen bedöms det medföra att många föräldrar väljer att skjutsa sina barn till träningen, i stället för att de kan cykla. En ny parkering kommer också att byggas i anslutning till Lekevi för att tillmötesgå behoven samt säkerställa trafiksäkerheten i området.

Under byggtiden kommer det att råda byggtrafik och andra störningar. Planering för detta kommer att ske i samråd med berörda klubbar.

Vi har haft och kommer att ha täta möten ihop med representanter från de föreningar som främst nyttjar Lekevi, IFK Mariestad och Mariestads Bois FF, om prioriteringar, utformning och hur vi bäst lägger upp arbetet, säger Linus Gradén.

Kontakt

Linus Gradén
Projektledare, tekniska
Telefon: 0501-75 61 48
E-post: Linus Graden

Sidan senast uppdaterad: