Handhavandefel bakom provsvar orsakade kokningsrekommendation

Den rekommendation om att koka dricksvattnet som utfärdades fredagen den 13 januari 2023 berodde på att prover förväxlats på laboratoriet. Den utredning som följde visar att dricksvattnet inte var förorenat eller otjänligt.

De signaler som Mariestads kommuns VA-avdelning fick, som ledde till rekommendationen att koka dricksvattnet var felaktiga. Bakomliggande orsak har visat sig vara ett handhavandefel hos det anlitade laboratoriet som ansvarar för analyserna.

När vi utrett händelseförloppet ser vi att ett handhavandefel uppstått hos oss på laboratoriet. Det är den mänskliga faktorn som är orsaken. Vi beklagar det som hänt och har sett över våra interna rutiner samt att vi har agerat på resultatet av den reklamation som har skapats och utretts. Detta för att säkerställa att det inte upprepas, säger Johan Leveau, VD på utförande laboratorium Eurofins Pegasuslab.

Rutiner följdes

Efter att misstanken om mikrobiologisk förorening i vattnet från Lindholmen uppdagades, togs beslut enligt VA-avdelningens rutiner om att gå ut med en kokningsrekommendation till dess att tjänligt dricksvatten var säkerställt.

Det känns bra att veta att det inte varit några problem med dricksvattnet. Att säkerställa att vi har en hög vattenkvalitet i kommunen är väldigt viktigt och högsta prioritet för oss och vi har fortsatt förtroende för Eurofins och att de i framtiden kommer att leverera korrekta provsvar. Enligt våra rutiner agerar vi alltid vid minsta misstanke om förorenat vatten för att du som Mariestadsbo ska känna dig trygg med att vi levererar vatten av hög kvalitet, säger Eva-Lena Beiron, Tf. VA-chef i Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Kontakt

Eva-Lena Beiron
Tf. VA-chef
Telefon: 0501-75 61 74
E-post: Eva-Lena Beiron

Sidan senast uppdaterad: