SMHI nedgraderar vädervarningen i Mariestad

SMHI har nu nedgraderat sin varning för Mariestad och gör bedömningen att påverkan för kommunen inte blir stor.

Mariestads kommun fortsätter att följa utvecklingen och håller beredskap för att säkerställa den kommunala driften.

Sidan senast uppdaterad: