Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Äldreomsorg

Den grundläggande inriktningen för vård och omsorg i Mariestads kommun är att du som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. En förutsättning för detta är att du och dina närstående får det stöd och den service ni behöver.

Hjälp till äldre eller person med funktionsnedsättning kan bland annat gälla någon form av stöd i hemmet, särskilt boende enligt Socialtjänstlagen eller stöd till anhörigvårdare. Det är dina individuella behov som avgör rätten till bistånd.

Vår målsättning är

• Att all personal ska ge ett respektfullt bemötande och den enskilde ska känna sig trygg med de insatser vi utför.

• Att vi ska arbeta utifrån ett ”vardagsrehabiliterande” arbetssätt – det vill säga vikten av fysisk aktivitet i vardagen, att den enskilde får bibehålla sina förmågor.

• Att vi tillsammans med den enskilde utformar en individuell planering som utgår från hennes/hans behov.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-08

Relaterad information

Kontakt
Lotta Hjoberg
Sektorchef för Stöd och omsorg
Telefon: 0501-75 63 01
E-post: Lotta Hjoberg

Britt Johansson
Avdelningschef Vård och Omsorg
Telefon: 0501-75 63 60
E-post: Britt Johansson

Ansvarig nämnd
Socialnämnden

Länkar

Avgifter inom vård och omsorg samt socialpsykiatrinPDF

Beräkning av avgiften för vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inspektionen för vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Blankett för inkomstförfrågan samt anvisningar finner du under Stöd och omsorg på sidan Blanketter, se länk nedan:
Blanketter

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun