Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Särskilt boende

Personer som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp med personlig omvårdnad, kan beviljas särskilt boende. Med omfattande hjälpbehov menas behov av hjälp dag, kväll, helg och normalt också natt.
Behoven kan vara av både fysisk och psykisk art.
På varje boende finns omsorgspersonal och sjuksköterska tillgängliga dygnet runt. Det är enhetschefen som ansvarar för verksamheten och arbetar dagtid måndag till fredag. Rehabpersonal kontaktas vid behov.

I Mariestads kommun finns fem särskilda boenden. I centralorten finns Myran, Kolarebacken, Mariegärde. I Hasslerör finns Fredslund och i Ullervad finns Ullerås.

Du hyr din lägenhet och betalar avgift för mat och vård och omsorg. Hyran varierar beroende på bostadsstandard och yta.

För att ansöka om särskilt boende ska du ta kontakt med en av kommunens biståndsbedömare. Telefonnummer till biståndsbedömare hittar du under relaterad information till höger. På våra särskilda boenden kan du få hjälp med personlig omvårdnad och service dygnet runt samt social samvaro. En genomförandeplan upprättas tillsammans med dig.

Omsorgspersonal anordnar aktiviteter flera gånger i veckan. Vi utgår från den boendes önskemål. Det finns möjlighet att delta i olika studiecirklar och flera gånger per månad anordnas underhållning oftast med musik och sång. Omsorgspersonalen utför även individuellt inriktade aktiviteter efter den boendes önskemål och dagsform.

All personal som arbetar inom kommunens socialtjänst har tystnadsplikt.

Personal får inte ta emot gåvor, belöningar, ej heller medel genom testamente. Detta regleras i brottsbalken 20 kap.

Socialtjänstens förhållningssätt ska präglas av respekt för den personliga integriteten. För att lägga tyngd bakom dessa ord har socialnämnden satt upp garantier för vilka förväntningar du som kommuninvånare har rätt att förvänta dig av de tjänster och service du får av oss när du bor i särskilt boende.

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-04

Relaterad information

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun