Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kvalitetssäkring inom hemtjänsten

IntraPhone

För att kvalitetssäkra de insatser som du är beviljad använder sig Mariestads kommun av ett uppföljningssystem som heter IntraPhone.
IntraPhone innebär också att Mariestads kommun tar sitt arbetsgivaransvar genom att varje medarbetare ges den tid som behövs för att utföra insatsen hemma hos dig.

IntraPhone har tre huvudsyften

  • Säkerställa att du får den hjälp som du är beviljad.
  • Medföra en god arbetsmiljö, då insatsen får ta den tid som den enskilde medarbetaren behöver för att utföra insatsen.
  • Att den sociala dokumentationen utförs på ett tillfredsställande sätt.

Skyldighet att rapportera till Socialstyrelsen

Kommunen har också en skyldighet att rapportera antalet brukare, antalet beviljade insatser samt antalet utförda hemtjänst timmar. Denna information kan hämtas ur IntraPhone.

Ambition med IntraPhone

Ambitionen med systemet är att så mycket som möjligt av vårt arbete och vår arbetstid ska ske i ditt hem.

Så här fungerar IntraPhone

  • När hemtjänstpersonalen kommer till dig behöver de använda din telefon för att registrera att de är just hos dig.
  • När hemtjänstpersonalen utfört sina arbetsuppgifter behöver de åter använda din telefon för att registrera insatser som de utfört, till exempel städat, diskat eller värmt mat. På det sättet registreras att du fått de insatser som du är beviljad.
  • För att kunna använda IntraPhone krävs en knapptelefon med * och #.
  • Via IntraPhone kan personalen även uppfylla kraven på dokumentation enligt socialtjänstlagen. Detta görs genom att lämna muntligt meddelande via telefonen om händelser som ska dokumenteras.
  • Alla registrerade uppgifter behandlas med sekretess enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-04

Relaterad information

Kontakt

Britt Johansson
Avdelningschef Vård och omsorg
Telefon: 0501-75 63 60
E-post: Britt Johansson

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Externa länkar

Datainspektionen Personuppgiftslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan