Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Information till utförare och företag

Mariestads kommun vill ge invånarna  möjlighet att välja utförare för sin biståndsbedömda hemtjänst. Syftet är att öka valfriheten, delaktigheten och inflytande för kunden.

Mariestads kommun välkomnar utförare att inkomma med sin ansökan om att få bli utförare av hemtjnst i vår kommun.

I Förfrågningsunderlaget som beskriver det uppdrag och de krav som Mariestads kommun ställer på de som ansöker om att få bli utförare, under rubriken Relaterad information. I systemet Tendsign framgår även de bilagor som omfattar uppdraget. Förfrågningsunderlaget med tillhörande bilagor finns publicerat på Valfrihetswebben.

Omfattning av uppdraget

Uppdraget omfattar biståndsbedömda insatser i ordinärt boende och delas upp i två inriktningar varav serviceinsatser utföres och ersätts enligt tiden mellan
07:00 - 18:00. Serviceinsatser, personligomvårdnadsinsatser och kommunalt delegerade hälso och sjukvårdsinsatser utföres mellan klockan 07:00 - 22:00.

Kommunen är indelad i geografiska områden
Kommunen är indelad i 4 geografiska områden. En utförare kan välja på att utföra hemtjänst inom ett eller flera av dessa områden, se vidare på kartor, landsbygd och tätort.

Utförarområden
1. Södra hemvårdsområdet
2. Norra hemvårdsområdet
3. Centrums hemvårdsområde
4. Landsbygdens hemvårdsområde

Ansökans form och innehåll
Ansökan måste

  • Göras i Tendsign, upphandlingsverktyget
  • Innehålla efterfrågade uppgifter och besvarande av alla krav som ska vara godkända.
  • Utformas enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget. Reservationer accepteras inte.
  • Innehålla svar på alla de frågor som ställs i förfrågningsunderlaget
  • Vara undertecknad av behörig företrädare.

Utförare ska välja

  • inriktning; om man vill efter beställning från biståndsenheten, utföra serviceinsatser eller serviceinsatser, omvårdnad och kommunalt delegerade hemsjukvårdsinsatser.
  • geografiskt område; om man vill arbeta över hela kommunen eller om man vill välja ett eller flera hemvårdsområde.
  • omfattning; vilket kapacitetstak (antal timmar/månad) som utföraren har.

Beslut om godkännande se vidare under Relaterad information Handläggning av inkommen ansökan, LOV. Under juni - augusti kan handläggningstiden fördröjas något.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-25

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun