Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Tandvårdsprojekt

DAm med stort leende Foto: Stefan Svensson

I samarbete med Mariestads kommun genomförde Folktandvården i Västra Götaland genom Centrum för äldretandvård( CÄT) ett munvårdsprojekt.
Projektet kallades Tandhygienist i kommunen, (TAIK) och skulle under en tre års period, 2013 - 2016 verka som en resurs för äldre och funktionsnedsatta.

Syftet med projektet var att skapa ett koncept för samverkan mellan tandvård och kommunen i form av utbildning till omsorgspersonal, beakta munhälsan i större utsträckning och vilken påverkan detta har för den enskilde samt vara rådgivande  för enskilda i deras hem, närstående, omsorgspersonal och vårdcentraler.

Målet med projektet var att utveckla ett koncept för att förhindra försämrad munhälsa som kan leda till annan ohälsa.

Projektet håller på att sammanställas i en rapport som ska presenteras på en Tandvårdskonferens i Mariestad 5 april 2017 och där det kommer presenteras olika resultat och analyser som framkommit under denna treårsperiod.

För dig som önskar kontakt  med tandhygienisten i projektet Anita Petersson, arbetar hon fortsättningsvis i kommunen på onsdagar.
Hon ger dig råd i munhälsofrågor och annat tandvårdsstöd.

Du som är över 65 år och har frågor eller om du är närstående är välkomna att kostnadsfritt kontakta Anita.

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-02

Relaterad information

Kontakt

Anita Petersson
Tandhygienist
Telefon: 0501 - 75 63 68
E-post: Anita Petersson

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun