Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Avlösarservice

Insatsen avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. I begreppet anhörig ingår de som den funktionshindrade delar hushåll med, föräldrar, vårdnadshavare och familjehem. Utgångspunkt för insatsen är hemmet.

Syfte

Syftet med insatsen är att avlasta familjemedlemmar, så att de får möjlighet till vila och/eller egna aktiviteter.

Detta ingår i avlösarservice

I avlösarservice ingår omvårdnad. Omvårdnad inom LSS kan ses som ett samlingsbegrepp för allt som du behöver hjälp med i din dagliga livsföring. Det innebär att omvårdnad innehåller både stöd och service för att tillgodose den enskildes individuella, psykiska, fysiska och sociala behov.

Avlösarservice kan ges som

  • en regelbunden insats eller
  • vid oförutsedda situationer

Utformning av insatsen

Insatsen avlösarservice ska utformas utifrån dina behov och önskemål. Dina önskemål vad gäller val av avlösare ska i möjligaste mån tillgodoses. Om en närstående anlitas som avlösare begränsas det naturliga stöd som närstående normalt ger varandra.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-04

Relaterad information

Kontakt

Biståndsenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Biståndsenheten

Anna Åkerstrom
Handläggare LSS - barn och unga
Telefon: 0501- 75 63 73
E-post: Anna Åkerström

Ansvarig nämnd
Socialnämnden

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan