Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Boende för dig med funktionsnedsättning

Varje individ ska erbjudas ett fullvärdigt boende som är integrerat i samhället, det ska vara individuellt anpassat och utformat så att det främjar den personliga utvecklingen. Varje enhet/gruppbostad utformar sina egna mål.

I Mariestads kommun finns två olika boendeformer för vuxna enligt LSS. Dessa är:

  • Gruppbostad
  • Servicebostad

Gruppbostad

En gruppbostad består av ett mindre antal bostäder med tillgång till gemensamt utrymme. I insatsen ingår att det ska finnas tillgång till ett fast personalstöd dygnet runt. Syftet med gruppboendet är att du som är vuxen och har omfattande omvårdnadsbehov ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa dig själv ett eget hem. Omvårdnad ingår som en del av insatsen. Även fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår.

Servicebostad

En servicebostad består av ett antal lägenheter som är geografiskt samlade med tillgång till gemensam service, som fast anställd personal. Personligt stöd, utifrån dina behov ska finnas tillgängligt dygnet runt. Detta stöd ska utgå från en fast personalgrupp. Omvårdnad ingår som en del av insatsen. Även fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår.

 

Våra olika boende och val av boende

I menyn kan du läsa mer om vilka olika boendeformer som finns i kommunen (Gruppboende och Servicebostäder). När man ansöker om plats så kan man ha önskemål om val av boende men det slutgiltiga beslutet tas av enhetschef för boendet.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför hemmet är en möjlighet för dig att få rekreation och miljöombyte och för att dina anhöriga ska få avlösning.

Förklaring av förkortningar

SoL  = Socialtjänstlagen
LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-29

Relaterad information

Kontakt
Biståndsenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Biståndsenheten

Ansvarig nämnd
Socialnämnden

Dokument

Folder om Gruppbostad LSSPDF

Folder om Servicebostad LSSPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun