Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Bostadsanpassning

Bidrag till anpassning av permanentbostaden för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att bo kvar i sitt hem och leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

Vem kan söka bidrag?
Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning.

Du som är förälder med delad vårdnad om ett barn med funktionsnedsättning.

Du som åtagit dig att långvarigt och regelbundet i din bostad ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning.

För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag ska anpassningen vara nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning, som måste vara varaktig. Bidrag ges inte om du har en tillfällig funktionsnedsättning.

Behovet av anpassning måste styrkas med ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Medgivande från fastighetsägaren
Fastighetsägaren måste alltid godkänna anpassningen för att den ska kunna utföras. Skriftligt ägarmedgivande krävs alltid. Om fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen inte ger sitt medgivande beviljas inte ansökan.

Byte av bostad
Om man vill flytta till en ny bostad är möjligheterna att få bidrag till anpassningsåtgärder begränsade, så till vida att man förväntas att välja en bostad som är lämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Så här ansöker du
Ansökningsblankett och eventuell fullmakt tillsammans med intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig lämnas till kommunens handläggare som sen fattar beslut om bostadsanpassning. Om du har kommunal hälso- och sjukvård vänder du dig till enhetschef Carina Eriksson eller enhetschef Carina Hallén som hjälper till att förmedla kontakt till aktuell arbetsterapeut i kommunen. I annat fall tar du kontakt med Närhälsans arbetsterapeut.

Ansökningsblankett och fullmakt

Du hittar dessa blanketter på sidan Blanketter och som länk under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-22

Relaterad information

Kontakt

Carina Eriksson
Enhetschef
Telefon: 0501- 75 64 96
E-Post: Carina Erikssonlänk till annan webbplats

Carina Hallén
Enhetschef
Telefon: 0501-75 63 61
E-post: Carina Hallén

Arbetsterapeut Närhälsan
Telefon: 0501- 625 34

Hans Paulsson
Handläggare
Telefon: 0501-75 61 17
E-post: Hans Paulsson

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Länkar

Blanketter

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan