Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga

Syftet med korttidsvistelse är att den enskilde erbjuds miljöombyte och att de anhöriga får avlastning.

Gnejsvägen 2

Korttidsboende är ett avlastningshem för anhöriga till barn och ungdomar mellan 0-21 år som har  funktionsnedsättningar. Korttidsboendets målsättning är att kunna erbjuda anhöriga regelbunden avlastning, utifrån - varje familjs individuella behov (efter den efterfrågan som lämnats till handläggaren).

Personalen eftersträvar att korttidsboendet ska efterlikna en trygg hemlik miljö och kunna erbjuda en varierad och stimulerande vistelse. Att barnen/ungdomarna ska trivas och ha roligt tillsammans. Ge varje barn/ungdom möjlighet att utveckla sina egna resurser och sin självkänsla.  

Ringvägen 1 B

Verksamheten bedrivs i Lyrestad på Ringvägen. Vi har sju lägenheter. Av dessa används en lägenhet till personalen där vi har vårt jourrum och personalrum. En lägenhet används som gemensamhetsutrymme där ungdomarna kan vara på sin fritid. I denna lägenhet så finns det möjlighet att träna på vårt gym eller spela spel och tv-spel. Vi har även andra gemensamutrymmen där har vi kök och vardagsrum. Med stöd från personal får ungdomen delta i matlagningen. Det finns en gemensam tvättstuga där ungdomen med stöttning av personalen får tvätta. Ungdomen ska även städa sitt rum en gång i veckan med stöd av personal. 

Sandbäcksvägen 46

Verksamheten på Sandbäcksvägen syftar till att kunna erbjuda anhöriga avlastning utifrån barn/ungdomens behov. Verksamheten är till för barn/ungdomar mellan 0-21 år med fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med beslut enligt lag. Samtliga barn/ungdomar med beslut på Sandbäcksvägen har alla olika diagnoser med ett stort behov av stöd i det dagliga livet. Vi erbjuder två möjligheter av avlastning: Korttidsvistelse - Barnen/ungdomarna är hos oss ett dygn eller mer. Korttidstillsyn - Barnen/ungdomarna är hos oss över dagen (fritids).

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar handläggaren LSS som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du kan även kontakta enhetschef för mer information.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-25

Relaterad information

Kontakt

Agnieszka Gustafsson
Enhetschef
Telefon: 0501-75 66 03
E-post: Agnieszka Gustafsson

Anna Åkerström
Handläggare LSS Barn & Unga
Telefon: 0501-75 63 73
E-post: Anna Åkerström

Ansvarig nämnd
Socialnämnden

Dokument

Broschyr - Gnejsvägen 2PDF

Broschyr - Ringvägen 1 BPDF

Broschyr - Sandbäcksvägen 46PDF 

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun