Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Integration

Kommunens ansvar vid flyktingmottagande och integration

  • Undervisning i SFI och annan vuxenutbildning
  • Samhällsorientering
  • Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för nyanlända barn och ungdomar
  • Insatser inom det sociala området
  • Att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del
  • Lämna bostäder till Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket för bosättning
  • Mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning
  • Försörjningsstöd i vissa situationer

Ansvaret för flyktingmottagandet delas med andra myndigheter. Läs mer om ansvarsfördelningen på länken "Ansvarsfördelning flyktingmottagning SKL" (Sveriges kommuner och landsting) som du hittar här på sidan.

Statsbidrag
Kommunen får ett statsbidrag för varje nyanländ som tas emot i kommunen (schablonersättning) som ska täcka kostnaderna för bland annat svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering, tolkar och särskilda introduktionsinsatser inom skolan och förskolan.

Kommunens integrationsenhet

För att samordna kommunens del av arbetet med flyktingmottagandet finns en integrationsenhet som är en del av socialtjänsten.

När du blir anvisad en bostad i Mariestad eller hittar en bostad på egen hand i kommunen kan du få stöd av integrationsenheten vid bosättningen och under den första tiden i Mariestad. Vi kan till exempel hjälpa dig med kontakterna med skola och barnomsorg om du har barn. Vi hjälper dig också att boka tid för hälsoundersökning om du inte gjort en sådan tidigare.

Integrationsenheten bistår med information rörande flykting-, invandrings- och integrationsfrågor till kommunens tjänstemän, andra myndigheter, organisationer och allmänheten.

Har du andra frågor och funderingar kan du också vända dig till oss på integrationsenheten så försöker vi lotsa dig rätt.

Om du väntar på etableringsersättning och behöver ekonomisk hjälp får du vända dig till kommunens försörjningsstödsenhet och ansöka om ekonomiskt bistånd.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-16

Relaterad information

Kontakt

Birgitta Axelsson Jonsson
Integrationssamordnare
Telefon: 0501-75 63 29
E-post: Birgitta Axelsson Jonsson

Eva Akersten
Integrationssamordnare
Telefon: 0501-75 63 28
E-post: Eva Akersten

Khaldoun Tafesh
Integrationssamordnare
Telefon: 0501-75 63 25
E-post: Khaldoun Tafesh

Länkar
Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansvarsfördelning flyktingmottagning SKLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boenden Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länkar Mariestads kommun

Försörjningsstöd
Ensamkommande barn
Överförmyndare

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun