Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Ensamkommande barn

Mariestads kommun har ingått ett avtal med Migrationsverket om att ta emot barn/unga, 15-17 år gamla. När en kommun tar emot ensamkommande barn innebär det ett ansvar för att ordna med boende och integrering i samhället.

Boende

I Mariestad bor de unga i så kallade Hem för vård eller boende, familjehem eller egna lägenheter. Det förekommer även att unga bor i hem med privat huvudman som då kommunen köper tjänster av.

Vilket stöd ges?

Målsättningen är att ge barnen/ unga möjligheter och förutsättningar att fungera på jämlika levnadsvillkor i samhället. De ska integreras, utveckla en hälsosam
livsstil samt uppleva trygghet i tillvaron. Personal finns tillgänglig dygnet
runt. Vi arbetar med ett främjande och förebyggande arbete i samarbete med
alla inblandade.

Alla ensamkommande barn har enligt lag rätt till förstärkt skydd. Ansvaret fördelas mellan olika myndigheter. Den kommun som Migrationsverket anvisat barnet till har ansvar att utreda barnets behov och lämna det bistånd som behövs enligt lagstiftningen.

Alla barn som söker uppehållstillstånd har rätt till sjukvård och utbildning men de har inte skolplikt.

Vill du hjälpa till?

Det finns ett stort behov av personer som kan tänka sig att vara God man, kontaktperson eller familjehem för barnen/ de unga. Det behövs för att stötta barnen under asylprocessen och att integreras i det svenska samhället. Vill du ha  information, om hur du blir  kontaktperson, familjehem eller hur du kan hjälpa till i övrigt, kontakta någon av enhetscheferna inom individ- och familjeomsorg, se kontaktlistan här på sidan.

God man innebär att du företräder barnet i förmyndares och vårdnadshavares ställe. Godmanskap för barnen är tänkt att vara tillfälligt under barnets första tid i Sverige. Om barnen får uppehållstillstånd eller lämnar Sverige upphör uppdraget. Läs mer om vad detta innebär och om hur du blir god man under länken Överförmyndare här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-16

Relaterad information

Kontakt
Malte Svensson
Enhetschef vuxen
Telefon: 0501-756311
E-post: Malte Svensson

Sara Larsson
Enhetschef barn och unga
Telefon: 0501-756312
E-post: Sara Larsson

Rickard Olsson
Enhetschef hem för vård eller boende
Telefon: 0501-756425
E-post: Rickard Olsson

Dokument
God man för ensamkommande ungdomar-kortversion.pdfPDF
God man för ensamkommande ungdomar.pdfPDF

Länkar
Överförmyndare
Olika former av boenden för asylsökande
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun