Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Anhörigstöd

Anhörigstödet (Stödteamet) är till för dig som hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.

Du kan vara maka/make, förälder, barn, barnbarn, sammanboende vän eller annan person.

Syfte

Anhörigstödet syftar till att utifrån dina behov på olika sätt underlätta i din situation.

I Mariestads kommun erbjuder vi:

  • Stödteam vård och omsorg. I teamet ingår anhörigsamordnare, demenssjuksköterska samt demenssamordnare som kan ge råd och stöd samt information om bland annat olika hjälpinsatser.
  • Anhörigträffar, du har möjlighet att delta i en anhöriggrupp där du träffar andra i liknande situation som dig själv.

Ansökan/Insatser
Genom kontakt med en biståndsbedömare kan du ansöka om och utifrån ditt behov bli beviljad avlösning i form av:

  • Dagverksamhet, som ger gemenskap och meningsfullhet för din närstående samt stöd och avlösning för dig som anhörig.
  • Korttidsboende/Växelvårdsplats, enstaka eller regelbundet återkommande avlösningsperioder.
  • Avlösning i hemmet, personal kommer hem till er i ert hem och är tillsammans med din närstående under tid som du behöver för att uträtta saker eller delta i aktiviteter utanför hemmet.

Kostnad 

Avlösningen är kostnadsfri upp till två tillfällen i veckan.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-28

Relaterad information

Kontakt

Biståndsbedömare

Stödteam

E-post: Stödteam
Fax: 0501-75 65 89

Annelie Blomberg
Anhörigsamordnare
Telefon: 0501-75 65 90
E-post. Annelie Blomberg

Anette Nilsson
Demenssjuksköterska
Telefon: 0501-75 65 92
E-post: Anette Nilsson

Pia Dahlberg
Demenssamordnare/
sjuksköterska
Telefon: 0501-75 65 91
E-post: Pia Dahlberg

Besöksadress

Drottninggatan 1, Mariestad

Postadress
Mariestads kommun, Biståndsenheten
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Länkar

Anhörigalänk till annan webbplats
Anhörighjälpenlänk till annan webbplats
Demenscentrumlänk till annan webbplats

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun