Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Försörjningsstöd

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd kallades förut ekonimiskt bistånd eller socialbidrag. Det är ett ekonomiskt stöd som man kan få från sin kommun om man har ekonomiska problem. Man kan få ekonomiskt bistånd till försörjningen (försörjningsstöd) eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård eller glasögon. Möjligheten att få försörjningsstöd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar.

Vem kan söka försörjningsstöd?

Du som bor eller vistas i kommunen och på alla andra sätt har försökt att försörja dig själv.

Vad krävs för att få försörjningsstöd?

Försörjningsstödet är behovsprövat. Det betyder att en ekonomisk utredning görs vid det första besöket. Ett krav är att du står till arbetsmarknadens förfogande och att du vistas i kommunen. Är du inte arbetsför krävs att du är sjukskriven. Har du pengar på banken, eller andra tillgångar som kan omsättas i pengar måste du i första hand använda dem till din försörjning.

Så här gör du för att ansöka

  • Du tar kontakt med socialsekreterare på Individ och familjeavdelningen, försörjningsstöd per telefon.
  • Du kommer då att få information och en ansökningsblankett hemskickad till dig (under relaterad information kan du också hämta din blankett).
  • Vid ett besök lämnar du den skriftliga ansökan tillsammans med övriga handlingar som styrker de uppgifter du har lämnat. På ansökan godkänner du också att kommunens handläggare gör vissa kontroller av dina uppgifter.
  • Efter utredningen fattas ett beslut som du meddelas.

Hur lång tid tar det innan jag får hjälp?
Enligt lag är vi skyldiga att ge dig en skyndsam handläggning av ditt ärende. Det betyder att handläggning ska ske så snart det är möjligt. Hur lång tid det tar att utreda ditt individuella ärende beror dock flera olika faktorer.

Hur mycket pengar kan försörjningsstödet ge?

På Maria Nova finns en broschyr med information om vad försörjningstödet ska räcka till och hur man söker det. På socialstyrelsens webbplats finns reglerna för försörjningsstödet och förklaringar på lätt svenska. Där finns också en riksnorm som visar hur mycket pengar försörjningsstödet kan ge.

Så här gör du om du inte är nöjd med beslutet

Hur det går till att överklaga ett beslut står på det meddelande som sänds till dig tillsammans med beslutet. Är du trots det osäker på hur du ska göra hjälper din handläggare dig med överklagandet.

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-24

Relaterad information

Kontakt
Socialtjänsten
Telefon: 0501-75 50 00, växel
Telefontid: kl: 09.00-10.00
Alla vardagar

Kontakt vid första besök:
Socialsekreterare Försörjningsstöd
Telefon: 0501-75 50 00
Telefontid: kl. 09.00-10.00
Alla vardagar

Besöksadress:
Medborgarresurs Vuxen
Maria Nova
(före detta Mariaskolan)
Blombackagatan 16
Mariestad

Ansvarig nämnd
Socialnämnden

Dokument
Ansökan om försörjningsstödPDF
Provberäkning av Försörjningsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länkar
Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun