Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Vigsel, begravning och dödsboanmälan

Vigsel

En borgerlig vigsel är kostnadsfri, tar cirka fem till tio minuter och är utan religiösa inslag. Eventuella särskilda önskemål om hur ceremonin ska utformas framförs direkt till vigselförrättaren. Vigselceremonin vid borgerlig vigsel är oftast kort men kan utformas utifrån era önskemål. För att vigseln ska vara giltig behöver två vittnen vara närvarande och de ska ha fyllt 18 år. Du hittar kontaktuppgifterna till vigselförrättare i Mariestads kommun under kontakt här på sidan.

Från och med den 1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt. Det innebär att de som ingår äktenskap kan vara antingen en man och en kvinna eller två kvinnor eller två män. De som är registrerade partner enligt den tidigare lagen fortsätter att vara det om de inte väljer att omvandla sitt partnerskap till ett äktenskap. Information om detta finns på Skatteverkets hemsida.

Så här gör ni

Börja med att kontakta Skattemyndigheten och be att få "Ansökan om hindersprövning" samt "Anmälan makars efternamn". Det går också att ladda ner dessa ansökningsblanketter på Skattemyndighetens hemsida. När ansökningarna är ifyllda och undertecknade ska de lämnas in/återsändas till Skattemyndigheten. Om en person inte är folkbokförd i Sverige måste han/hon infinna sig personligen på det lokala Skattekontoret samt ha med sig ett giltigt pass. Efter cirka en vecka får du "Intyg Vigsel" samt "Intyg Hindersprövning" hemskickade. Intygen har en giltighetstid på fyra månader.

Här kan ni ha ceremonin

Platsen för ceremonin är valfri enligt parets önskemål och i överenskommelse med vigselförrättaren.

Residensön med sin vackra trädgård är en fantastisk plats där många väljer att hålla sin vigselceremoni. Där finns även ett rum som Vadsbo museum erbjuder för borgerliga ceremonier, se länk under Relaterad information.

Innan bokning av borgerlig vigsel
1. Hindersprövning , det vill säga att det inte finns några juridisk hinder för vigsel ska vara klart vid bokningstillfället. Ansökan görs hos Skatteverket. Mer information finns på Skatteverkets hemsida. Observera att intyget är giltigt i 4 månader. Sedan måste ni ansöka om ett nytt.

2. Anmälan om makars efternamn ska också göras. Blankett för detta i pdf-format finns på Skatteverkets webbplats eller fås via telefon: 020-567 000

3. För utländska par, eller om den ena av parterna inte är skriven i Sverige, gäller att svensk hindersprövning måste göras. Hos Skatteverket finns mer information.

Utländsk medborgare som vill gifta sig i Sverige, bör ta reda på vilken vigselform som krävs i hemlandet. (Vissa länder godkänner endast en viss vigselform för sina medborgare.) För mer information kontakta aktuellt hemlands ambassad.

Begravning

Huvudman för begravningsverksamhet är fortfarande Svenska kyrkan även efter kyrkans skiljande från staten. Kyrkan ska tillhandahålla en särskild begravningsplats även för de som inte tillhör något kristet samfund.

För den som vill ha en begravning utanför Svenska kyrkan finns borgerliga begravning. En borgerlig begravningsakt är en högtidsakt utan religiös anknytning. Det finns inga bestämmelser om utformningen eller om vem som får förrätta akten, det finns möjligheter att utforma begravningen utifrån personliga önskemål.

Begravningsombud
Länsstyrelsen utser ombud som ska följa begravningsverksamheten, bevaka frågor och tillvarata intressen för de som inte tillhör Svenska Kyrkan.

I ombudets uppdrag ingår bland annat att ha aktuell kunskap rörande begravningsfrågor, att ha kunskap och förståelse för olika religioner och dess begravningsseder och att finna värdig och passande lokal utan religiösa symboler för begravningsceremonier.

Dödsboanmälan

När en anhörig avlider förändras ofta tillvaron och det kan vara en svår tid i livet.

De praktiska och juridiska frågorna som uppstår kan du få god hjälp med genom en auktoriserad begravningsbyrå.

Inom tre månader från dödsdagen görs som regel en bouppteckning för att fastställa vilka tillgångar och skulder som finns i boet. Om det finns en fastighet eller om den döde haft stora skulder måste alltid en bouppteckning göras. Formulär för detta skickas ut från Skatteverket och en begravningsbyrå kan erbjuda tjänsten att utföra bouppteckningen.

När boet inte har andra tillgångar än att de täcker kostnaden för begravningen kan du istället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan. Du ringer då kommunens handläggare som gör denna dödsboanmälan. dödsboanmälan är till skillnad från bouppteckning kostnadsfritt.

Om du vill få möjligheten till dödsboanmälan utredd vänder du dig till kommunen, se kontaktuppgifter här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-14

Relaterad information

Kontakt

Lista på vigselförrättare i Mariestad.

Vigselförrättare:

Gunilla Broberg
Telefon: 0501-169 39
Mobil: 0705-55 29 75
E-post: Gunilla Broberg

Ida Ekeroth
Oppositionsråd
Telefon: 0501-75 50 62
E-post: Ida Ekeroth

Mikael Fransson
E-post: Mikael Fransson

Anders Eklind
Telefon hem: 0501-774 23
Mobil: 0703-972974
E-post: Anders Eklind

Ola Sterwin
Telefon: 0501-711 81
Mobil: 0703-30 14 53
E-post: Ola Sterwin

Begravningsförrättare

Göran Grahn
Tunaholmsvägen 5
542 43 Mariestad
Telefon: 0501-160 30, 478 75
E-post: Göran Grahn

Gunilla Broberg
Vitsippsvägen 1
542 43 Mariestad
Telefon: 0501-169 39
E-post: Gunilla Broberg

Begravningsombud

Tommy Harborn
Madlyckevägen 76
542 32 Mariestad
Telefon: 0501-181 30

Begravningsbyråer finns
på Gula sidorna i telefonkatalogen.

Kontakt för dödsboanmälan

Socialtjänsten
Biståndsavdelningen
Telefon: 0501- 75 50 00, växel

Anneli Stridh Carlsson
Biståndsbedömare
Telefon:0501-75 65 62
E-post: Anneli Stridh Carlsson

Marie Engelbrektsson
Biståndsbedömare
Telefon: 0501-75 65 68
E-post: Marie Engelbrektsson

Länkar
Skatteverket, Anmälan efternamnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skatteverket, Ansökan om hindersprövninglänk till annan webbplats

Vigselrum för borgerliga vigslar

Skatteverket, bouppteckninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan