Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Akut hjälp

Här finns telefonnummer och länkar som du kan ringa om du eller någon i din närhet inte mår bra och behöver hjälp.

SOS Alarm 112
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om du eller någon annan behöver hjälp omedelbart, till exempel med ambulans, Polis, jourhavande präst eller räddningstjänst.
Telefon: 112

Om du vill nå Polis i ett icke akut fall:
Telefon: 114 14

Barn som far illa
Vill du komma i kontakt med oss angående ett barn du tror far illa? Du når oss på jourtelefonnummer. Om du ringer efter 16.30 eller på helg, ring socialjouren på nummer under rubrik Socialjour Mariestads kommun, nedan.
Jourtelefon: 0501- 75 63 44
08.30-16.00 måndag-fredag 

Orosanmälningar vuxnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vuxna: Har du kontakt med en anhörig eller annan person som far illa på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller våld? Kontakta vuxenhandläggarna, telefontid vardagar 09:00 - 10:00 via kommunens växel.
Telefon: 0501-75 50 00

Äldre: Vill du ha kontakt med någon då du vet någon äldre eller funktionsnedsatt som far illa? Kontakta kommunens biståndsbedömare via kommunens växel.
Telefon: 0501-75 50 00

Socialjour Mariestads kommun
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Socialjouren tar hand om ärenden som är akuta och inte kan vänta på handläggning hos ordinarie handläggare på kontorstid.
Telefon. 0500 - 0500-49 74 21, 0500-49 74 22
Öppettider
17:00-23:00   måndag, tisdag, onsdag, torsdag
16:00-01:00   fredag
15:00-01:00   lördag
15:00-23:00   söndag

Kvinnojour Trananlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Telefon: 0500-41 86 68
Telefontid: 09:00-16:00
Jourtelefon: 020–11 33 33. Alla kvällar i veckan 20:00–23:00

Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50

BRIS - barn och ungas hjälptelefon
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 116 111

BRIS - vuxentelefon om barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Telefon: 0771 - 150 50 50
Telefontid, vardagar: 09:00 - 12:00

Brottsofferjouren Norra Skaraborg
För dig som utsatts för brott och behöver råd och stöd.
Telefon: 0501 - 100 42

Mansjouren
För dig som är man och behöver råd och stöd om du exempelvis är utsatt för hot och våld i hemmet, har en vårdnadstvist eller känner dig utsatt på annat sätt.
Telefon: 0500 -41 00 70

Utväg Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
För dig som är utsatt för våld i nära relation.
Telefon 0700-85 25 06
Telefontid, måndag - torsdag 08:00-08:30

Samordnare för våldsutsatta, telefon:
070-020 65 94, 0706-17 23 25, 0700-20 59 17 

Samordnare för utövare av våld
Telefon: 0706-63 44 85, 0767-64 69 35

Samordnare för barn som upplevt våld
Telefon: 0767-64 69 35, 0700-20 59 18 

Terrafem länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stödjer våldsutsatta kvinnor och flickor som talar annat språk än svenska.
Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-52 10 10

Psykiatrisk akutmottagning länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk mottagning. Den är öppen dygnet runt.
Telefon: 1177

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Skövde
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vänder sig till barn och ungdoms som är mellan 6 och 18 år och har psykiska svårigheter.
Telefon. 010 - 473 92 25

Självmordslinjen Mindlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Ring, mejla eller chatta dygnet runt.
Telefon: 90101

Sjukvårdsrådgivningen 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.
Telefon: 1177