Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Äldreomsorg

Den grundläggande inriktningen för vård och omsorg i Mariestads kommun är att du som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. En förutsättning för detta är att du och dina närstående får det stöd och den service ni behöver.

Hjälp till äldre eller person med funktionsnedsättning kan bland annat gälla någon form av stöd i hemmet, särskilt boende enligt Socialtjänstlagen eller stöd till anhörigvårdare. Det är dina individuella behov som avgör rätten till bistånd.

Så ansöker du

Kontakta kommunens biståndsbedömare som gör en individuell behovsbedömning och prövar din rätt till insatser. Telefonnummer till biståndsbedömare och mer information vad du kan ansöka om, hittar du under relaterad information - Kontakt här på sidan.

Utredning

För att utreda behovet av hjälp gör biståndsbedömaren ett hembesök. I biståndsbedömarens utredning om hjälpbehovet behövs ibland annan information,det kan vara uppgifter från läkare Prövning sker alltid utifrån individuella behov.

Beslut

Biståndsbedömaren fattar ett biståndsbeslut om vilken insats du som sökande beviljas och omfattningen av insatsen.

Uppsökande verksamhet

Du som fyller 80 år under året och som inte har hjälp från kommunen sedan tidigare erbjuds ett hembesök för information om kommunens verksamhet.

Tystnadsplikt

Omfattar all personal som arbetar inom kommunens socialtjänst. 

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-05

Relaterad information

Kontakt
Britt Johansson
Avdelningschef Vård och Omsorg
Telefon: 0501-75 63 60
E-post: Britt Johansson

Catharina Andersson
Avdelningschef bistånd
Telefon: 0501-75 65 60
E-post: Catharina Andersson

Biståndsbedömareöppnas i nytt fönster
(Kontakter för ansökan)

Ansvarig nämnd
Socialnämnden

Länkar

Avgifter inom sektor stöd och omsorg 2019PDF

Inkomstförfrågan 2019PDF

Beräkning av avgiften för vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inspektionen för vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Blankett för inkomstförfrågan samt anvisningar finner du under Stöd och omsorg på sidan Blanketter, se länk nedan:
Blanketter

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan