Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Boendeformer

I Mariestad finns flera olika boendeformer och här finns information om dessa.

Särskilt boende 

Personer som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp med personlig omvårdnad, kan beviljas särskilt boende. Med omfattande hjälpbehov menas behov av hjälp dag, kväll, helg och normalt också natt. Behoven kan vara både fysiska och psykiska. På våra särskilda boenden kan du få hjälp med personlig omvårdnad och service dygnet runt samt social samvaro. En genomförandeplan upprättas tillsammans med dig.

På varje boende finns omsorgspersonal och sjuksköterska tillgängliga dygnet runt. Det är enhetschefen som ansvarar för verksamheten och arbetar dagtid måndag till fredag. Rehabpersonal kontaktas vid behov.

Kostnad
Du hyr din lägenhet och betalar avgift för mat och vård och omsorg. Hyran varierar beroende på bostadsstandard och yta.På sidan Avgiftsberäkning kan du beräkna preliminär kostnad för ditt boende.

Ansökan
För att ansöka om särskilt boende ska du ta kontakt med en av kommunens biståndsbedömare. Telefonnummer till biståndsbedömare hittar du under Relaterad information här på sidan.

Korttidsboende

För att vistas på korttidsboende/växelvårdsplats måste du ansöka hos biståndsenheten och biståndsbedömaren gör en bedömning utifrån dina behov.

Du kan bli beviljad korttidsboende under tiden en utredning om särskilt boende pågår, när hemsituationen sviktar, för att den enskilde behöver växelvård för att anhöriga behöver avlösning, vård i livets slutskede. En vistelse kan vara planerad i förväg och återkommande eller oplanerad.

På ett korttidsboende får du ett möblerat rum till skllnad från särskillr boende där du tar med egna möbler. I vissa fall får man dela rum.

Syftet med att vistas på korttidsboende är att stödja och rehabilitera dig på ett sådant sätt att du kan bo kvar hemma.

När du fått ett erbjudande om korttidsboende tar vi kontakt med dig och bestämmer tidpunkt för när insatsen ska börja gälla och vart den är belägen.

Kolarebacken
Fredslund 
Totalt 24 platser

Seniorboende

Seniorbostäder är bostäder som är anpassade för äldre och som har tillgång till lokaler för samvaro. För att få seniorboende på Björkgården är åldersgränsen 55 år och för Humlet är åldersgränsen 65 år. FÖr information om dessa, kontakta

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-09

Relaterad information

Kontakt
Särskilt boende och korttidsboende
Biståndsbedömare

Anmälan Björkgården
Per Thorwalls
Telefon: 0500- 46 89 73 eller
070 -869 52 23
E-Post: Per Thorwalls

Anmälan Humlet
Tina Fyrevik
Telefon: 010-442 44 44

Länkar

Avgiftsberäknarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Avgifter inom sektor Stöd och omsorg from 190101PDF

Inkomstförfrågan 2019PDF