Dagverksamhet

Dagverksamheten är till för dig som bor i eget boende och som till följd av funktionsnedsättning inte kan vara lika aktiv som tidigare och har behov av gemenskap med andra.

På dagverksamheten finns omsorgspersonal som stöttar den som behöver och leder olika typer av aktiviteter. Det finns uteplats och närhet till natur.

En viktig del i gemenskapen på dagverksamheten är att alla äter och fikar tillsammans.

Personalen kan även ordna transport med taxi till och från dagverksamheten.

Dagverksamhet beviljas när behov finns och för avlösning av anhöriga

Dagverksamheter i Mariestads kommun

Ljuspunkten, Lyckan, Solglimten samt Skogshyddan.

Avgift

För dagverksamhet betalar du avgift enligt taxan för hemvård i ordinärt boende plus mat per dag. Avgift för resa till och från dagverksamheten tillkommer.