Hembesök

Du som fyller 80 år under året och som inte har hjälp från kommunen sedan tidigare får ett erbjudande om besök av kommunens uppsökande verksamhet. Vid besöket får du tips och råd på saker som kan förenkla och trygga din vardag som senior. Vi informerar även om hur man kan förebygga fallolyckor och därmed minska skador i hemmet, betydelsen av att upprätthålla kontakt med tandvården och annat som förebygger framtida ohälsa.

Vi ger också information om kommunens vård- och omsorgsinsatser.

Kostnad

Besöket är kostnadsfritt.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt
Agneta Rönnkvist
Biståndschef
E-post: Agneta Rönnkvist
Telefon: 0501 - 75 65 60

Annelie Blomberg
Anhörigsamordnare
E-post: Annelie Blomberg
Telefon: 0501-75 65 90

Annika Palmér
Biståndsbedömare
E-post: Annika Palmér
Telefon: 0501-75 65 57

Ansvarig nämnd

Äldre- och omsorgsnämnden