Hemtjänst

Du som inte själv klarar din vardag i hemmet eller kan få hjälp på annat sätt kan ha rätt till hjälp. Hjälpen ska utformas i samråd med dig så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Alla insatser är frivilliga och bygger på ansökan. Oberoende av var i kommunen du är bosatt har du rätt till likvärdiga insatser enligt Socialtjänstlagen.

Så ansöker du

Kontakta kommunens biståndsbedömare som gör en individuell behovsbedömning och prövar din rätt till insatser. Telefonnummer till biståndsbedömare hittar du under relaterad information - Kontakt här på sidan.

Kostnad

Du kan göra en preliminär kostnadsberäkning på sidan Avgiftsberäkning. Se länk här på sidan under Relaterad information.

Detta kan du få hjälp med i hemmet

  • Personlig omvårdnad till exempel hjälp att tvätta sig, duscha, äta, klä på sig.
  • Serviceinsatser till exempel hjälp med att handla, städa och tvätta.
  • Matdistribution till exempel att någon kommer hem till mig med färdiglagad mat.
  • Trygghetslarm, för dig som bor hemma och behöver kalla på hjälp dygnet runt.
  • Tvättservice, hjälp med tvätt.

Ledsagarservice

Insatsen ledsagarservice innebär att man får hjälp att ta sig från och till bostaden för att utföra olika aktiviteter.

Anhörigstöd

Anhörigstöd kan vara biståndsprövade insatser såsom växelvård eller dagverksamhet men kan också vara råd och stöd av kommunens särskilda stödteam. Det finns även möjlighet att delta i anhöriggrupp där du träffar andra i liknande situation. Se vidare under Anhörigstöd.

Bostadsanpassning

Om du har funktionshinder som gör att du behöver anpassning i bostaden kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Läs mer om det under länken Bostadsanpassning under Relaterad information här på sidan.

Ekonomi

Klarar man inte att ta hand om sin ekonomi eller inte har anhöriga som hjälper till bör man ansöka om god man. Kommunen tar inte ansvar för den enskildes pengar.

Tystnadsplikt

Omfattar all personal som arbetar inom kommunens socialtjänst.

Kvalitetssäkring

För att säkerställa att beviljade insatser utförs, används uppföljningssystemet Intraphone. Det går till så att personalen inom hemvården via telefon registrerar sig vid besöket.

Gåvor/belöningar

Personal får inte ta emot gåvor, kontanter, belöningar eller medel genom testamente.

Synpunkter

Har man klagomål, synpunkter, frågor eller förslag, läs mer på sidan Synpunkter och klagomål på stöd och omsorg.

Baserat på innehållet på den här sidan (Hemtjänst), fick du svar på din fråga? * (obligatorisk)
Baserat på innehållet på den här sidan (Hemtjänst), fick du svar på din fråga?