Kvalitetssäkring inom hemtjänsten

Vi arbetar kontinuerligt för att öka kvalitén. Som en del i detta kvalitetsarbete använder vi oss av två digitala verktyg. Ett planeringsverktyg och ett uppföljningsverktyg.

Planeringsverktyg som kvalitetssäkrare

Syftet med planeringsverktyget är att dokumentera insatserna för att säkerställa att brukaren får de insatser som beviljats.

  • Inga besök missas i planeringen
  • Rätt kompetens på rätt plats
  • Tids och dagskontinuiteten stärks
  • Enhetschefer får underlag för beslut och prognos för framtiden

Uppföljningsverktyg där anhöriga kan se insatserna

I uppföljningsverktyget registreras den tid som hemtjänstpersonalen utför och här kan insatserna följas upp i efterhand. Som närstående kan du ta kontakt med enhetschef för att få tillgång till Närståendetjänst.

Närståendetjänsten i uppföljningsverktyget är till för att du som anhörig ska kunna vara delaktig i din närståendes besök och insatser från hemtjänsten. Med ditt BankID kan du via din dator, mobiltelefon eller surfplatta få information om när hemtjänstpersonalen varit hos din närstående, vilka insatser som utförts och om en insats har avböjts. För att ansluta sig till närståendetjänsten krävs att din närstående ger sitt medgivande.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Selma Bandic
Avdelningschef äldreomsorg
Telefon: 0501-75 52 00
E-post: Selma Bandic

Ansvarig nämnd

Äldre- och omsorgsnämnden