Kvalitetssäkring inom hemtjänsten

Vi arbetar kontinuerligt för att öka kvalitén. Som en del i detta kvalitetsarbete använder vi oss av två digitala verktyg. Ett planeringsverktyg och ett uppföljningsverktyg.

Planeringsverktyg som kvalitetssäkrare

Syftet med planeringsverktyget är att säkerställa att brukaren får de insatser som beviljats.

Uppföljningsverktyg där anhöriga kan se insatserna

I uppföljningsverktyget registreras den tid som hemtjänstpersonalen utför och här kan insatserna följas upp. i efterhand. Vid samtycke från den enskilde individen kan du som närstående ta kontakt med enhetschef för att få information om beviljade insatser.