Valfrihet inom hemvården

Val av utförare av hemtjänst 

Mariestads kommun har infört eget val inom hemvården. Det innebär att du som blivit beviljad hemtjänst kan välja att få insatser utförda av kommunen eller av alternativa företag, som blivit godkända av Socialnämnden. Om du inte väljer, utförs insatserna av kommunens omsorgspersonal. Under rubriken "Eget val av utförare" i högerspalten kan du läsa om hur val av utförare går till.

Kommunen har satt upp kvalitetskrav som utföraren måste uppfylla. När utföraren blivit godkänd och tecknat avtal med kommunen är det dessa du kan välja mellan.
Du har alltid möjlighet att byta utförare. Alla val och omval sker via din biståndsbedömare.

Insatser och tider

Utförare som tecknat avtal för servicetjänster, såsom städning, tvätt och inköp, utför dessa insatser vardagar mellan 07.00 - 18.00.

Utförare som tecknat avtal för omvårdnadstjänster, det vill säga personlig omvårdnad, utför dessa insatser alla veckodagar mellan klockan 07.00 - 22.00. Dessa utförare kan också utföra hälso- och sjukvårdsinsatser som är kommunalt delegerade av distriktssjuksköterskan.

Kommunens hemvård utför alla insatser hela dygnet, alla veckodagar.

I de fall där utföraren ansvarar för omvårdnadsinsatserna har de även hand om trygghetslarmen mellan 07.00 - 22.00. Övrig tid, oavsett utförare ansvarar kommunen för trygghetslarmen.

Kommunen är indelad i geografiska områden

Kommunen är indelade i fyra, för utföraren valbara utförarområden. En utförare kan välja på att utföra hemtjänst inom ett eller flera av dessa områden. Av utförarnas presentationsblad framgår inom vilka geografiska områden de utför insatser. Läs mer under  "Eget val av utförare" i vänsterspalt.

Utförarområden
1. Södra hemvårdsområdet
2. Norra hemvårdsområdet
3. Centrums hemvårdsområde
4. Landsbygdens hemvårdsområde

Avgifter

Kommunens hemtjänsttaxa gäller och faktura på avgiften kommer från kommunen oavsett vem som utför insatserna.

Tilläggstjänster

De alternativa utförarna kan erbjuda tilläggstjänster, det vill säga tjänster utöver de biståndsbeviljade insatserna. Om du vill köpa tilläggstjänster beställer och betalar du dessa direkt till utföraren enligt deras prislista. Läs mer om vad som gäller för rutavdrag på Skatteverkets hemsida, se länk till höger.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Förvaltningschef äldre- och omsorgsförvaltningen
Annelie Åberg
Växel: 0501 75 63 01
E-post: Annelie Åberg

Ansvarig nämnd
Äldre- och omsorgsnämnden

Relaterad information

För närvarande finns inga godkända utförare att välja mellan utan din hemtjänst utförs av den hemtjänstgrupp som arbetar på ditt område där du bor. När det på nytt kommer godkända utförare kan du läsa mer om dessa här och få information genom biståndsbedömaren.