Eget val av utförare

Eget val, om du vill 

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade i januari 2010 att införa ett eget val av vem som ska utföra biståndsbedömda hemtjänstinsatser enligt lag om valfrihetssystemet, LOV.

Detta innebär att du som beviljats hjälp i hemmet, kan välja vilken utförare som ska komma hem till dig och hjälpa till med tjänster som städning, tvätt, inköp och personlig omvårdnad med mera.

För närvarande finns inga godkända utförare att välja mellan utan din hemtjänst utförs av den hemtjänstgrupp som arbetar på ditt område där du bor. När det på nytt kommer godkända utförare kan du läsa mer om dessa här och få information genom biståndsbedömaren.

Vilka kan jag välja?

Kommunen har godkänt de företag du kan välja mellan.
Om du vill göra ett val eller omval kontakta biståndsbedömaren som har information om godkända företag som arbetar och verkar i ditt bostadsområde. Under dokument till höger finns en karta som har delat upp Mariestads kommun i geografiska områden och där du kan se vart företagen arbetar.

Måste jag välja?

Nej du måste inte välja. Om du inte väljer blir det kommunens hemtjänst som kommer hem till dig. Om du vill välja eller göra ett omval kan du göra detta när du vill.

Kan jag göra om mitt val?

Det är enkelt för dig att byta utförare. För att göra detta vänder du dig till din biståndsbedömare. Du har 14 dagars uppsägningstid och behöver inte motivera ditt byte. I en länk till höger under dokument, finner du en blankett för val eller byte av hemtjänstutförare.

Vad kostar det?

Hemtjänstavgiften förändras inte genom ditt val av utförare. Det är samma avgift vilken utförare du än valt. Du får en räkning från Mariestads kommun precis som förut.

Tilläggstjänster

Vissa utförare (dock aldrig kommunen) kan komma att erbjuda tilläggstjänster som exempel trädgårdsarbete, hårklippning eller annan tjänst som inte ingår i ditt biståndsbeslut. Dessa tilläggstjänster tar utföraren ut en extra kostnad för. Du betalar detta direkt till utföraren.

Mer information

Mer information om valfrihetssystemet inom hemtjänst kan du få av kommunens biståndsbedömare, se länk under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Vakant
Kvalitetssamordnare
Telefon växel: 0501 - 75 50 00
E-post:

Biståndsbedömare

Ansvarig nämnd
Äldre- och omsorgsnämnden

Länkar

Skatteverket (Hushållsnära tjänster med skattereduktion) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.