Information till utförare och företag

Mariestads kommun vill ge invånarna  möjlighet att välja utförare för sin biståndsbedömda hemtjänst. Syftet är att öka valfriheten, delaktigheten och inflytande för kunden.

Mariestads kommun välkomnar dig som utförare att inkomma med din ansökan om att få bli utförare av hemtjnst i vår kommun.

I Förfrågningsunderlaget som beskriver det uppdrag och de krav som Mariestads kommun ställer på dig som ansöker om att få bli utförare, under rubriken Relaterad information. I systemet Tendsign finns även de bilagor som omfattar uppdraget. Förfrågningsunderlaget med tillhörande bilagor finns publicerat på Valfrihetswebben.

Omfattning av uppdraget

Uppdraget omfattar biståndsbedömda insatser i ordinärt boende och delas upp i två inriktningar varav serviceinsatser utföres och ersätts enligt tiden mellan
07:00 - 18:00. Serviceinsatser, personligomvårdnadsinsatser och kommunalt delegerade hälso och sjukvårdsinsatser utföres mellan klockan 07:00 - 22:00.

Kommunen är indelad i geografiska områden

Kommunen är indelad i 4 geografiska områden. En utförare kan välja på att utföra hemtjänst inom ett eller flera av dessa områden, se vidare på kartor, landsbygd och tätort.

Utförarområden

 1. Södra hemvårdsområdet
 2. Norra hemvårdsområdet
 3. Centrums hemvårdsområde
 4. Landsbygdens hemvårdsområde

Ansökans form och innehåll

Ansökan måste

 • Göras i Tendsign, upphandlingsverktyget
 • Innehålla efterfrågade uppgifter och besvarande av alla krav som ska vara godkända.
 • Utformas enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget. Reservationer accepteras inte.
 • Innehålla svar på alla de frågor som ställs i förfrågningsunderlaget
 • Vara undertecknad av behörig företrädare.

Utförare ska välja

 • inriktning; om man vill efter beställning från biståndsenheten, utföra serviceinsatser eller serviceinsatser, omvårdnad och kommunalt delegerade hemsjukvårdsinsatser.
 • geografiskt område; om man vill arbeta över hela kommunen eller om man vill välja ett eller flera hemvårdsområde.
 • omfattning; vilket kapacitetstak (antal timmar/månad) som utföraren har.

Beslut om godkännande se vidare under Relaterad information Handläggning av inkommen ansökan, LOV. Under juni - augusti kan handläggningstiden fördröjas något.

Privat vårdaktör som utför kommunalt finansierad vård- och omsorgsverksamhet

Sjukvårdsmaterial

Är du en privat vårdaktör och saknar sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid- 19, till exempel handskar, munskydd och handsprit, vänd dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund för mer information. E-post pia.stenlund@mariestad.se, telefon 0501 - 75 63 62.

Egentest

Du kan även som privat vårdaktör få möjlighet till egentester för dina medarbetare vid återgång i arbete vid lindriga symtom. För ytterligare information kontakta avdelningschef Hälso- och sjukvård/MAS Pia Stenlund för mer information. E-post pia.stenlund@mariestad.se, telefon 0501 - 75 63 62.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Vakant
Kvalitetssamordnare
Telefon växel: 0501-75 50 00
E-post:

Ansvarig nämnd
Äldre- och omsorgsnämnden

Dokument

Dokumenten nedan behöver du ta del av för att bli utförare i Mariestads kommun

Förfrågningsunderlag Pdf, 607.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ersättningsbelopp hemvård 2021 till privata utförare Pdf, 440.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ersättningssystem för hemtjänst och hemsjukvård Pdf, 248.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

På sidan nedan hittar du information som du behöver ta del av för att bli utförare i Mariestads kommun
Lag om valfrihetssystem, LOV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan

På sidan nedan gör du din ansökan för att bli utförare i Mariestads kommun
Valfrihetswebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.