Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Information till utförare och företag

Mariestads kommun vill ge invånarna  möjlighet att välja utförare för sin biståndsbedömda hemtjänst. Syftet är att öka valfriheten, delaktigheten och inflytande för kunden.

Mariestads kommun välkomnar dig som utförare att inkomma med din ansökan om att få bli utförare av hemtjnst i vår kommun.

I Förfrågningsunderlaget som beskriver det uppdrag och de krav som Mariestads kommun ställer på dig som ansöker om att få bli utförare, under rubriken Relaterad information. I systemet Tendsign finns även de bilagor som omfattar uppdraget. Förfrågningsunderlaget med tillhörande bilagor finns publicerat på Valfrihetswebben.

Omfattning av uppdraget

Uppdraget omfattar biståndsbedömda insatser i ordinärt boende och delas upp i två inriktningar varav serviceinsatser utföres och ersätts enligt tiden mellan
07:00 - 18:00. Serviceinsatser, personligomvårdnadsinsatser och kommunalt delegerade hälso och sjukvårdsinsatser utföres mellan klockan 07:00 - 22:00.

Kommunen är indelad i geografiska områden
Kommunen är indelad i 4 geografiska områden. En utförare kan välja på att utföra hemtjänst inom ett eller flera av dessa områden, se vidare på kartor, landsbygd och tätort.

Utförarområden
1. Södra hemvårdsområdet
2. Norra hemvårdsområdet
3. Centrums hemvårdsområde
4. Landsbygdens hemvårdsområde

Ansökans form och innehåll
Ansökan måste

  • Göras i Tendsign, upphandlingsverktyget
  • Innehålla efterfrågade uppgifter och besvarande av alla krav som ska vara godkända.
  • Utformas enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget. Reservationer accepteras inte.
  • Innehålla svar på alla de frågor som ställs i förfrågningsunderlaget
  • Vara undertecknad av behörig företrädare.

Utförare ska välja

  • inriktning; om man vill efter beställning från biståndsenheten, utföra serviceinsatser eller serviceinsatser, omvårdnad och kommunalt delegerade hemsjukvårdsinsatser.
  • geografiskt område; om man vill arbeta över hela kommunen eller om man vill välja ett eller flera hemvårdsområde.
  • omfattning; vilket kapacitetstak (antal timmar/månad) som utföraren har.

Beslut om godkännande se vidare under Relaterad information Handläggning av inkommen ansökan, LOV. Under juni - augusti kan handläggningstiden fördröjas något.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-19

Relaterad information

Kontakt

Katrin Jedselius
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0501-75 63 65
E-post: Katrin Jedselius

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Dokument

Dokumenten nedan behöver du ta del av för att bli utförare i Mariestads kommun
FörfrågningsunderlagPDF
Karta geografisk indelning av hemvårdsområden
PDF
Handläggning av inkommen ansökan, LOVPDF
Ersättning LOV PDF
(kontakta ansvarig kontaktperson för att erhålla giltig ersättning)

Länkar

På sidorna nedan hittar du information som du behöver ta del av för att bli utförare i Mariestads kommun
Lag om valfrihetssystem, LOVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sveriges kommuner och landsting, Valfrihetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan
På sidan nedan gör du din ansökan för att bli utförare i Mariestads kommun
Valfrihetswebbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter
Dessa blanketter används av dig som utförare
Utförarpresentation serviceinsatser-mallPDF
Utförarpresentation service- och omvårdnadsinsatser-mallPDF
Debiteringsunderlag FrånvaroPDF
Debiteringsunderlag KostPDF
Avvikelserapport uteblivna åtgärder (omsorgspersonal)PDF
Avvikelserapport SVPLPDF
Avvikelserapport intern vårdplaneringPDF
Avvikelserapport läkemedel (omsorgspersonal)PDF
Avvikelserapport, medicinteknisk produkt(omsorgspersonal)PDF
Lathund för rapportering till avgiftshandläggarePDF
RehabkontaktPDF
GenomförandeplanPDF
Uppmärksammat behov av omprövning - social insatsPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan