Trygghetslarm

Du som vill bo kvar i din bostad men känner dig orolig eller har behov av att på ett enkelt sätt kunna kalla på personal från hemvården kan ansöka om trygghetslarm.

Trygghetslarm hjälper dig att tillkalla hjälp om något inträffar. Utifrån dina behov kan ett individanpassat larm utprovas.

Trygghetslarmets funktion

När du trycker på din larmknapp kommer du i kontakt med larmcentralen. Personalen på larmcentralen tar emot ditt larm och frågar vad som har hänt. Om du behöver hjälp ringer de till hemvårdspersonalen i ditt område. Personalen kommer hem till dig så snart de kan.

Installation

Trygghetslarm installeras av kommunens utvalda personer. Larmapparaten kopplas till ett eluttag. Du blir meddelad i tid när installationen ska äga rum.

Avgift

Avgiften betalas enligt gällande taxa, taxan finner du på sidan Avgifter och taxor.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Biståndsbedömare

(För ansökan om trygghetslarm kontakta biståndsbedömare för ditt bostadsområde. Följ ovanstående länk)

Christian Rexborn
Enhetschef
Telefon: 0501-75 63 67
E-post: Christian Rexborn

Ansvarig nämnd

Socialnämnden