Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Uppsökande verksamhet

Hälsobefrämjande och förebyggande insatser är viktigt för att bevara en god hälsa och för ett utvecklat välbefinnande för alla människor.

Uppsökande verksamhet innebär att du som fyller 80 år under året och som inte har hjälp från kommunen sedan tidigare får ett erbjudande om besök av kommunens uppsökande verksamhet. Vid besöket får du information om tips och råd på saker som kan förenkla och trygga din vardag som senior.

Vi ger också information om kommunens vård och omsorg.

Fallolyckor

Vi informerar även om hur man kan förebygga fallolyckor och därmed minska skador i hemmet.

Frågor

Du får möjlighet att ställa frågor gällande vård och omsorg i Mariestads kommun.

Kostnad

Besöket är kostnadsfritt.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-05

Kontakt
Catharina Andersson
Avdelningschef för biståndsenheten
Telefon: 0501 - 75 65 60
E-post: Catharina Andersson

Annelie Blomberg
E-post: Annelie Blomberg
Telefon: 0501-75 65 90

Annika Palmér
Biståndsbedömare
E-post: Annika Palmér
Telefon: 0501-75 65 57

Ansvarig nämnd
Socialnämnden

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan