Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamhet innebär att du som fyller 80 år under året och som inte har hjälp från kommunen sedan tidigare får ett erbjudande om besök av kommunens uppsökande verksamhet. Vid besöket får du tips och råd på saker som kan förenkla och trygga din vardag som senior. Vi informerar även om hur man kan förebygga fallolyckor och därmed minska skador i hemmet, betydelsen av att upprätthålla kontakt med tandvården och annat som förebygger framtida ohälsa.

Vi ger också information om kommunens vård och omsorg.

Kostnad

Besöket är kostnadsfritt.

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-08

Kontakt

Catharina Andersson
Avdelningschef för biståndsenheten
Telefon: 0501 - 75 65 60
E-post: Catharina Andersson

Annelie Blomberg
E-post: Annelie Blomberg
Telefon: 0501-75 65 90

Annika Palmér
Biståndsbedömare
E-post: Annika Palmér
Telefon: 0501-75 65 57

Ansvarig nämnd

Socialnämnden