Vårdtagarnära arbete i hemsjukvård och på särskilda boenden

Mariestads kommun följer Västra Götalandsregionens vårdhygienska rutin, framtagen för covid-19.

Under den pandemi som nu pågår är säker vård av våra äldre en prioriterad fråga. Samhället är i ett ansträngt läge, som hos många kan väcka frågor och oro. Mariestads kommun följer den rutin som är framtagen av Västra Götalandsregionen speciellt för denna pandemi. Vi känner oss helt trygga med att följa myndigheternas rutiner i vårt arbete med att leverera en säker vård. Rutinen utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi gör inga avsteg från denna rutin i vårt vårdtagarnära arbete.

Utbildning och information

Rutinen uppdateras kontinuerligt av Vårdhygien Västra Götaland. Vi anpassar vårt arbete efter dessa uppdateringar. Vår personal utbildas och informeras löpande i rutinen. 

Åtgärder vid misstänkta eller konstaterade fall

Om vi får ett misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 hanteras det enligt tydliga instruktioner i rutinen. Den smittade hålls avskilld och vi begränsar antal personal runt vårdtagaren. Vid misstänkt eller konstaterat fall av smittad vårdtagare används även utökad skyddsutrustning. Rutinerna är samma för vårdtagare i särskilt och ordinärt boende. Vi har även inrättat ett speciellt team som ska arbeta endast med covid-19patienter.

Skyddsutrustning

Skyddsutrustning används alltid i vårtdagarnära situationer enligt de basala hygienrutinerna. Skyddsvisir används vid ansiktsnära vård.Utökad skyddsutrustningen används i de fall misstänkt eller konstaterad smitta finns.

Personalen provtas

personalen stannar hemma om de uppvisar minsta symtom som snuva, hosta eller feber. All personal som varit sjuka provtas för covid-19 nnan de återgår i arbete.

Läs våra frågor och svar för äldre och anhöriga:

För dig som är äldre eller anhörig

Kontakt

Pia Stenlund
Avdelningschef med ledningsansvar Hälso- och sjukvård/MAS
Telefon: 0501-75 63 62
E-post: Pia Stenlund Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: