När hemmet är en otrygg plats

Den situation som just nu råder där flera av oss arbetar hemma, studerar på distans eller kanske till och med sitter i karantän kan innebära trevlig samvaro med nära och kära, men så är det inte för alla. För en del är hemmet en otrygg och hotfull plats.

Vi behöver nu mer än någonsin ta ett gemensamt ansvar för att stötta och upptäcka utsatta barn och vuxna. Är du orolig över att någon far illa, dricker eller spelar för mycket, eller är du själv utsatt? Här har vi samlat informationslänkar.

Vill prata med någon?

Elevhälsan är ett stöd för elever som känner oro. Du som elev eller vårdnadshavare kan ta direktkontakt med elevhälsan på din skola. Här arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla elever mår bra. Elevhälsan har öppet även på Vadsbogymnasiet som har distansundervisning.

Barn- och elevhälsan

Stödtelefon

Många känner en stor oro nu under coronaperioden och vi ser ett ökat behov av stöd. För att kunna möta upp oroliga barn, ungdomar och föräldrar har vi nu öppnat en stödtelefon. Dit kan barn, ungdomar och vuxna vända sig för att ventilera, få svar på frågor eller bara prata av sig med någon och på det sättet få lätta på sin oro. Dessutom kan man få hjälp med hänvisning till en annan profession om det skulle behövas. Du kan ringa anonymt eller skicka sms.

Telefonnummer: 0768-59 85 47
Telefontid: Vardagar klockan 08.00-12.00.

Mer information om hjälp på vår webbplats

På sidorna nedan hittar du mer information om var du kan vända dig om du är orolig för någon eller om du själv är utsatt.

Våld och hot i nära relation

Barn som far illa

Hjälp till barn och unga

Telefonnummer i akuta lägen (för barn och unga)

Akut hjälp

Missbrk och beroende

Sidan senast uppdaterad: