Visir används vid ansiktsnära vård

Från och med den 19 maj används visir vid all ansiktsnära vårdmoment där det inte finns misstanke om covid-19.

Smittskydd Västra Götaland har tagit fram en ny rutin för att minska smittspridning när misstanke om covid-19 saknas. Vi följer rutinen och rekommendationen om att använda visir vid ansiktsnära vårdmoment för att förstärka basala hygienrutiner. Den 19 maj levererades 1 600 visir till verksamheterna. Visiren finns hos vårdtagaren och rengörs med ett särskilt medel före och efter varje användning.

Regional rutin för att minska smittspridning av covid-19 mellan personal, patienter och vårdtagare när misstanke om covid-19 saknas. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: